Verder onderzoek naar potentiële ontwikkelgebieden rond Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Uit een analyserapport naar potentiële bouwlocaties rondom de kern Alphen aan den Rijn zijn drie gebieden naar voren gekomen. Het college van burgemeester en wethouders wil graag de haalbaarheid van het toekomstperspectief van deze drie gebieden verder onderzoeken.

Omdat er bijna geen mogelijkheden meer zijn voor het bouwen van woningen in de kern Alphen aan den Rijn, wordt naar omringende gebieden gekeken. Er is een analyse gemaakt van zes potentiële locaties. Deze analyse richtte zich niet alleen op de ontwikkeling van woningbouw, maar ook op maatschappelijke opgaven zoals het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte, verbetering van de biodiversiteit en nieuwe vormen van mobiliteit. 'Groen, water en wonen op een slimme manier combineren', omschrijft wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) het.

Uit deze analyse komen drie gebieden naar voren die het meest geschikt lijken om de verschillende aspecten met elkaar te combineren. Het gaat hierbij om de locaties Noordrand I (ten noorden van de Heuvelweg, red.), de Gnephoek en de Zuid- en Noordeinderpolder (ten noorden van de Kortsteekterweg, red.). Zo heeft Noordrand I potentie om onderdeel te worden van de connectie tussen de Nieuwkoopse Plassen en het Braassemermeer, zijn de ligging en de bodemkwaliteit van de Gnephoek positieve aspecten en is de ontsluiting bij de Zuid- en Noordeinderpolder in orde.

Realisatie

Eind juni spraken wethouders zich al uit over de Gnephoek als potentiële ontwikkellocatie. En ook maandagavond, tijdens de Alphense woonconferentie, haalde wethouder Van As het bouwen in het groen aan. 'Dat zou hier gewoon kunnen. Men is alleen een soort huiverig', aldus Van As. 'Terwijl wij juist op een goede en verantwoorde manier willen bouwen.'

Het college van burgemeester en wethouders wil nu de haalbaarheidsfase van deze drie locaties verder uitwerken. 'Het gaat hierbij om het financiële plaatje, maar ook zaken zoals draagvlak vanuit de gemeenschap', zegt Van As. Bij het verdere onderzoek betrekt de gemeente inwoners, agrariërs, experts, beleidsmakers en ontwikkelaars in een co-creatief proces. Samen met die partijen wil de gemeente op zoek gaan naar nieuwe ontwerpconcepten en verdienmodellen voor deze manier van gebiedsontwikkeling.

Als alles volgens planning verloopt kunnen resultaten van het vervolgonderzoek voor de zomer van 2019 verwacht worden. Wethouder Van As benadrukt dat iets ondernemen op deze locaties niet op korte termijn kan gebeuren. 'Dan ben je zo zes tot acht jaar verder.'

Lees ook: Alphen zoekt oplossing voor oververhitte woningmarkt tijdens conferentie

 Een impressie met in het midden Noordrand I en rechts de Gnephoek (impressie: gemeente Alphen aan den Rijn)