Voorstel om 11 huizen te bouwen in Spoorbos in Boskoop

Gepubliceerd op 21 mei 2019 om 17.27 uur

BOSKOOP - Elf nieuwe huizen mogen er wat wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) betreft gebouwd worden in het Spoorbos (Loefzijde) in Boskoop. Verder moet een gedeelte van het Spoorbos openbaar toegankelijk gebied blijven. Ook blijft ruim de helft van de bomen staan.

Van As ziet zijn voorstel aan de gemeenteraad als een compromis. 'Er zijn vanuit de oude gemeente Boskoop verwachtingen geschept richting projectontwikkelaar Terre Nova', meent wethouder Van As. 'Die rechten en plichten hebben wij als gemeente Alphen overgenomen bij de fusie.' Om die reden zegt Van As zich, in navolging van zijn voorganger Tseard Hoekstra (VVD), verantwoordelijk te voelen om tot een oplossing te komen voor de projectontwikkelaar.

Volgens Van As waren er aanvankelijk ongeveer tachtig woningen beoogd. In juni beslist de gemeenteraad of de woningbouw wel of niet door mag gaan. 'Dat wordt het finalebesluit. Zegt de gemeenteraad nee, dan komt er geen woningbouw', belooft Van As. Het gebied heeft op dit moment geen woonbestemming.

advertentie advertentie