Vrachtwagenverbod op Loeteweg in Hazerswoude-Dorp komt te vervallen

HAZERSWOUDE-DORP - Het vrachtwagenverbod op de Loeteweg in Hazerswoude-Dorp komt te vervallen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. In plaats daarvan wordt er eenrichtingsverkeer op de weg ingesteld.

Tot nu toe mochten vrachtwagens niet over de weg rijden, waarbij een uitzondering gold voor bestemmingsverkeer. Door diverse ondernemers in het gebied is daar bezwaar tegen gemaakt. 'De bezwaren zijn ongegrond verklaard. Het college is bij nader inzien tot de conclusie gekomen dat het instellen van een geslotenverklaring te vroeg komt', aldus het college.

Het college doelt daarmee op het project Beter Bereikbaar Gouwe, waarin wordt onderzocht hoe het kwekersgebied beter ontsloten kan worden op de N11. 'Tot die nieuwe ontsluiting is gerealiseerd is het gebied minder goed ontsloten. Daarom past het college de situatie aan.' Met eenrichtingsverkeer hoopt de gemeente dat het vrachtverkeer wordt verdeeld over de overige wegen en de overlast voor bewoners in het gebied wordt verminderd.

Belanghebbenden, zoals omwonenden, hebben zes weken de tijd om eventueel bezwaar in te dienen. 'Afhankelijk van eventuele bezwaren worden de borden aangepast', meldt de gemeente.