Gepubliceerd op 16 Mei 2020 om 9.34 uur

Wethouder Van Velzen kondigt bezuinigingen aan voor gemeente Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen moet enkele miljoenen euro's bezuinigen om uit de rode cijfers te blijven. Deze winstwaarschuwing geeft wethouder Kees van Velzen (CDA) van financiën af. Om welk bedrag het exact gaat, maakt de schatkistbewaarder in de komende weken bekend.

Het grootste probleem zit 'm in de aanstaande bezuinigingen van de Rijksoverheid. De algemene uitkering van het Rijk, oftewel het geld dat gemeenten jaarlijks ontvangen vanuit Den Haag, gaat omlaag. Tel daar de oplopende kosten voor de jeugdzorg en het sociaal domein bij op, en je zit met een gat in de begroting.

'We hoopten dat het Rijk over de streep zou komen met substantieel extra geld. Maar het Rijk geeft nu miljarden uit vanwege de coronacrisis. De minister van financiën moet vroeg of laat vertellen dat er bezuinigingen aankomen. Wij weten als gemeenten dat in 2021 en 2022 wordt bezuinigd om die miljarden goed te maken', aldus Van Velzen.

Ambitie bijstellen

Als het economisch goed gaat in Nederland, geeft de Rijksoverheid extra geld uit. Via het trap-op-trap-af-systeem krijgen gemeenten (en provincies) vanuit het Gemeentefonds en Provinciefonds dan meer geld uitgekeerd. Geeft het Rijk minder geld uit, worden ook de lokale en regionale overheden gekort. Omdat de landelijke politiek gaat bezuinigen na de coronacrisis en dus minder geld zal uitgeven, moeten gemeenten het ook doen met minder rijksgelden.

'De algemene uitkering blijft dit jaar misschien op peil. Maar de voorspelling voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is dat we het met minder moeten doen. Terwijl de kosten oplopen', zegt Van Velzen. 'Dat betekent geen grootste en meespelende plannen. Er komt zwaar weer aan.' Oftewel: de ambitie van dit college van burgemeester en wethouders en deze coalitie moet worden bijgesteld.

Volgens Van Velzen zijn de extra uitgaven die Alphen momenteel doet vanwege de coronacrisis niet het probleem. De algemene reserves zijn dermate goed gevuld, dat deze incidentele kosten - een aantal miljoenen euro's - moeiteloos betaald kunnen worden. Maar door de rijkskorting als gevolg van de coronacrisis, moet Alphen het met structureel minder geld doen. 'En dat gaan wij niet volhouden. We komen dan in de rode cijfers.'

Kerntakendiscussie

Alphen was al van plan om 5 miljoen euro te gaan bezuinigen. Enerzijds om geld vrij te maken voor nieuw beleid, anderzijds om meer vet op de botten te krijgen en niet bij ieder wissenwasje opnieuw zou moeten korten op een post.

Door de coronamaatregelen is deze zogeheten kerntakendiscussie niet doorgegaan. 'De gemeenteraad zou in die kerntakendiscussie aangeven waar onze speerpunten liggen en waar we op moeten bezuinigen. Dat zou de input zijn voor de begroting die ik in de komende maanden ga maken. Maar dat handvat ligt er nu niet', stipt wethouder Van Velzen aan.

'We moeten nu zelf de tering naar de nering zetten. Door corona voorzien we dat de groei van de rijksmiddelen, en dus ook de voeding van onze algemene middelen die we krijgen, niet toeneemt maar afneemt. En dan hebben - ook - wij een probleem als gemeente Alphen.'

Hieronder is het radio-interview met wethouder Kees van Velzen (CDA) over het aanstaande financiële tekort te beluisteren.
advertentie
 
advertentie