Wethouders trekken aan de bel: Bodegravenboog is sneller nodig

Foto: Google Maps/Studio Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Wethouders Relus Breeuwsma van Alphen aan den Rijn en Robin Kersbergen van Bodegraven-Reeuwijk stuurden afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij wijzen op de urgentie van de bereikbaarheid van het Groene Hart en de druk op het verkeersnet. De wethouders willen graag aandacht voor de ontbrekende schakel in het wegennet van het Groene Hart: de Bodegravenboog.

Door de Bodegravenboog, de naam van een verbindingsstuk tussen de N11 en de A12, zouden de lange files en gevaarlijke situaties op de N11 moeten afnemen. De aanleg van de weg is vanwege een tekort aan geld op de lange baan geschoven en komt er waarschijnlijk pas over twintig jaar. In de brief staat dat ‘dit huidige scenario grote nadelige gevolgen heeft voor de hele regio, zowel qua leefbaarheid als economisch.’

Sluipverkeer

De Bodegravenboog is al jaren een wens van de gemeenten en weggebruikers. Door de toekomstige groei van inwoners in de gemeenten, bijvoorbeeld door de aanleg van 5500 woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn, wordt er gevreesd dat de verkeersdrukte op het knooppunt in de toekomst alleen maar gaat toenemen. Nu al vermijden weggebruikers het knooppunt bij Bodegraven en rijden alternatieve routes door de regio: Boskoop, Bodegraven en Waddinxveen.

In 2022 werd het plan van de Bodegravenboog al behandeld door de Tweede Kamer naar aanleiding van een brandbrief, ingezonden door ondernemers en bewoners uit de regio. Toen werd er door de kamer unaniem een motie van voormalig Tweede Kamerlid Van der Molen aangenomen. Verkeersminister Mark Harbers moest de plannen voor de aanleg van de Bodegravenboog serieus onderzoeken.

De Bodegravenboog kost naar schatting 70 miljoen euro, waarvan het Rijk de helft wil betalen. De overige kosten zijn voor de provincie en de gemeenten. De provincie heeft al 10 miljoen euro klaarliggen. Vorig jaar bleek echter dat zowel de Rijksoverheid als de regio momenteel niet genoeg geld heeft om de Bodegravenboog in de nabije toekomst te kunnen realiseren.

Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Eline Vedder (CDA) uitte afgelopen 22 januari in de Tweede Kamer haar ongenoegen over het project. ‘Wat betreft de Bodegravenboog begint het kijken naar elkaar tussen de provincie en het Rijk wat ons betreft lachwekkende vormen aan te nemen. Ondertussen is zelfs het laag hangende fruit van de unaniem aangenomen motie-Van der Molen niet uitgevoerd.’

Daarna vroeg zij of de minister wel binnen drie jaar een veilige fietsoversteek gaat uitvoeren. Bijna elke dag steken ongeveer tweeduizend fietsers over bij het drukke kruispunt.

Minister van Verkeer Mark Harbers antwoordde daarop dat hij het gewenste wegontwerp van de A12 en N11 ondanks het tekort aan financiële middelen gaat laten ontwikkelen, zodat de provincie aan de slag kan met een veilige fietsverbinding. Ook reageerde hij dat Rijkswaterstaat aangegeven heeft om mee te doen met het ontwikkelen van het eindbeeld.