Zaken zijn Zaken: Nieuwe regels, stille ondernemers

Ron Henzen, Bas de Lange, Pim Perquin en Tino Meijn Foto: Studio Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - In het radioprogramma "Zaken zijn Zaken" van Studio Alphen kwamen maandagavond cruciale veranderingen aan bod die ondernemers dit jaar zullen raken. Fiscalist Ron Henzen van PKF Wallast en ondernemer Bas de Lange van Marcenbas delen hun inzichten over deze complexe materie.

Een significante wijziging betreft de bedrijfsopvolgingsregeling. Henzen legt uit dat de nieuwe belastingregels, ingevoerd sinds januari 2024, de continuïteit van ondernemingen kunnen bedreigen. Vooral de uitsluiting van vastgoed uit deze regeling, door ongewenste ontwikkelingen in die sector, baart zorgen.

Dit heeft grote implicaties voor bouwers, ontwikkelaars en andere ondernemers die investeringen in vastgoed overwegen. De complexiteit van het huidige belastingstelsel en de politiek geladen discussies rondom dit thema maken een snelle oplossing lastig.

ZZP-ers en de overgang naar het minimumuurloon

Voor ZZP-ers brengt de Wet DBA veranderingen, voornamelijk door het introduceren van duidelijkere criteria om de status van een ZZP-er te bepalen. De Lange benadrukt dat dit nodig is om schijnconstructies te voorkomen en lasten eerlijker te verdelen.

Ondanks deze poging tot verduidelijking blijven er echter handhavingsproblemen en onzekerheden. Zowel Henzen als De Lange zien de noodzaak voor kleinere verschillen tussen ZZP'ers en werknemers, maar erkennen dat een alomvattende oplossing complex is.

Een andere belangrijke wijziging is de overgang van een minimummaandloon naar een minimumuurloon, wat vooral effect zal hebben op werknemers met langere werkweken. De Lange bekritiseert ook de leeftijdsgebonden loonverschillen, die volgens hem onverklaarbaar zijn.

Daarnaast wordt de STAP-regeling, oorspronkelijk een subsidie voor opleidingen, vervangen door de SLIM-regeling, waarbij de werkgever een centrale rol speelt.

Stem laten horen

Zowel Henzen als De Lange uiten hun frustratie over de overdaad aan complexe en soms tegenstrijdige regelgeving. Ze adviseren ondernemers hun stem te laten horen tijdens overheidsconsultaties, om zo direct invloed uit te oefenen op de regelgeving die hun bedrijfsvoering raakt.

Met de huidige onzekerheden en krapte op de arbeidsmarkt is duidelijkheid en betrokkenheid van ondernemers essentiëler dan ooit, stellen zij. 

Zaken zijn Zaken is het zakelijke programma van Studio Alphen. In het programma bespreken lokale ondernemers elke maand actuele onderwerpen op het gebied van groei, vestigingsklimaat, duurzaamheid en personeel. Ondernemersverenigingen, organisaties die de lokale economie stimuleren en inhoudelijke experts ondersteunen het programma met hun kennis en netwerk. Het programma is elke eerste maandag van de maand live te beluisteren en later via uitzending gemist of de podcast.