Zo gaat gemeente Alphen de spreidingswet aanpakken

Foto: VR Hollands Midden

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – Hoe gaat de gemeente de landelijke spreidingswet aanpakken om 700 asielzoekers te huisvesten? De gemeenteraad heeft recent besloten om 400 asielzoekers te huisvesten aan de Hoorn-West. Er moet echter nog voor 300 asielzoekers opvang worden geregeld. Robert Blom van Nieuw Elan stuurde een brief met vragen over de aanpak van de spreidingswet.

Alle provincies moeten uiterlijk 1 november 2024 een plan indienen bij de staatssecretaris over hoe ze het aantal opvangplekken voor asielzoekers wil gaan regelen. Eerder bleek uit de verdeling van de provincie Zuid-Holland al dat de gemeente Alphen aan den Rijn 700 asielzoekers op moet vangen.

De gemeenten in onze provincie gaan met elkaar in overleg via de Provinciale Regietafel en de Regionale Regietafel. De gemeente hoeft echter niet voor 1 november de extra opvangplekken te hebben geregeld. Uiterlijk 31 december 2024 neemt de minister een besluit over de verdeling. Als provincies niet aan de opgaven kunnen voldoen, dan wijst de minister gemeenten aan die de plekken moeten regelen. De opvangplekken moeten zes maanden na het besluit zijn geregeld.

Vergoeding en uitkering

Het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente. Dat hangt af van het plan dat voor 1 november af moet zijn. Gemeenten kunnen vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in aanmerking komen voor een vergoeding van de opvang.

Daarnaast kunnen gemeenten een extra uitkering van het Rijk krijgen als ze meer plekken regelen of bijzondere opvangplaatsen realiseren, zoals een aanmeldcentrum of een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Kunnen gemeenten kiezen?

Sommige gemeenten hebben aangegeven dat ze uitsluitend Oekraïense vluchtelingen of statushouders willen opvangen. Is het echter wel mogelijk dat gemeenten zelf kunnen kiezen wie ze opvangen?

Volgens de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen binnen de provincie onderling afspraken worden gemaakt tussen gemeenten over hoe er kan worden voldaan aan het aantal opgegeven opvangplekken. Dit komt uiteindelijk ook in het plan van de provincie te staan over hoe de provinciale opgave wordt behaald.

De handhaving van de wet is in handen van het Rijk. Als het plan van de provincie niet voldoet, dan kan de minister gemeenten aanwijzen die de opvangplekken moeten regelen. Wanneer dat ook niet gebeurt kan de minister gemeenten dwingen. Dan worden locaties voor opvangplekken door de minister zelf aangewezen.

Geen gevolgen voor woningzoekenden

De spreidingswet heeft volgens de gemeente geen gevolgen voor het realiseren van woonplekken voor woningzoekenden zoals jongeren. ‘De aanvullende opgave komt bovenop de wettelijke taakstelling die de gemeente heeft ten aanzien van huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Daarnaast blijft de gemeente zich samen met partners als de woningbouwcorporaties en provincie inspannen om huisvesting te realiseren voor andere woningzoekenden zoals jongeren en inwoners uit de maatschappelijke opvang’, meldt de gemeente.

Zodra het college meer informatie heeft over het provinciale plan wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Lees ook: Komst azc definitief: onderdak voor 400 mensen op bedrijventerrein Hoorn-West