Zuid-Holland tot op het bot verdeeld over wat beoogd kabinet wil met Europese thema’s als migratie

Foto: ANP

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Wat moeten PVV, VVD, NSC en BBB doen met thema's die met de Europese Unie (EU) te maken hebben? Daarover is Zuid-Holland tot op het bot verdeeld, blijkt uit onderzoek. Voor plannen over onder meer migratie en milieu moet Nederland via de EU toestemming krijgen. Op verschillende thema's is ongeveer de helft van de Zuid-Hollanders voorstander en de andere tegenstander.

Een van de onderwerpen is arbeidsmigratie. Zo vindt 42 procent van de Zuid-Hollanders dat Nederland minder werknemers van buiten de EU moet toelaten, ook als de tekorten op de arbeidsmarkt dan toenemen. Daartegenover staat dat 41 procent dat per se niet wil. Eenzelfde beeld ontstaat wanneer het gaat om het terugbrengen van grenscontroles tussen EU-landen om de immigratie te verminderen: 45 procent vindt dat een goed idee, 46 procent vindt dat juist niet.

Wanneer het gaat om het beperken van het recht om in Nederland te werken voor inwoners van andere EU-landen, is de verdeeldheid minder groot. Ruim een derde (34 procent) is het daarmee eens, terwijl ruim de helft (52 procent) dat juist een slechte zaak zou vinden.

Hoofdlijnenakkoord

In het hoofdlijnenakkoord, dat vorige week is gesloten tussen PVV, VVD, NSC en BBB om samen een landelijke regering te vormen, komt arbeidsmigratie terug. 'Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft', staat er te lezen.

De onderhandelende partijen hebben afgesproken in te zetten op 'inperking van het vrije verkeer van personen binnen de EU indien en voor zover uitbreiding van de EU aan de orde wordt gesteld'.
In de regio spelen verschillende problemen rond arbeidsmigratie. Bijvoorbeeld met huisvesting: EU-migranten die hun werk kwijt raken, worden vaak dakloos en eindigen dan regelmatig in tentjes in groengebieden. Ook de tijdelijke huisvesting van arbeiders bij bedrijven en de overbewoning in steden als Den Haag is een probleem.

Stikstof en milieu

44 procent van de Zuid-Hollanders wint het een goed idee dat stikstofregels worden versoepeld om te voorkomen dat boerenbedrijven in Nederland moeten stoppen. 43 procent vindt dat juist een slecht idee. Zuid-Holland wijkt hiermee iets af van het landelijke beeld: over heel Nederland zijn er meer mensen voor dit plan, namelijk 47 procent. Ook hierover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De stikstofmaatregelen van het huidige kabinet worden versoepeld.

Waar in meerdere gemeentes in de regio voortvarend milieumaatregelen worden ingevoerd, zoals milieuzones voor auto's, zijn er meer mensen tégen deze maatregelen dan voor. De stelling dat er strengere maatregelen moeten komen om voor 2050 klimaatneutraal te zijn, wordt door 47 procent van de respondenten verworpen. Zo'n 36 procent is wel voor.

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB komt het woord 'milieu' alleen voor in de context van het uitkopen van boeren. Daarnaast wordt een milieumaatregel geschrapt: ging de maximum snelheid eerder omlaag om uitstoot te verminderen, de beoogde regeringspartijen willen juist terug naar 130 kilometer per uur. 'Daar waar het kan', wordt daar dan nog wel bij vermeld.