Klachtenprocedure

Wij horen het graag wanneer je vindt dat wij iets goed doen, maar ook als je klachten hebt vinden we het fijn wanneer je dit met ons deelt. Een klacht insturen kan via het contactformulier op onze website. Wij proberen binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen. In veel gevallen zullen we een klacht vrij snel kunnen verhelpen, denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van een typefout in een nieuwsbericht.

Indien het oplossen of beantwoorden van een klacht langer duurt dan vijf werkdagen, sturen we je in ieder geval een ontvangstbevestiging met bijbehorende informatie. In dergelijke gevallen zullen we eerst moeten uitzoeken of de klacht valide is en hoe de omstandigheid, waar de klacht betrekking op heeft, is ontstaan. Hierbij geldt dat het denkbaar is dat journalistieke of creatieve keuzes niet overeenkomen met jouw voorkeur. Bij de terugkoppeling lichten we dit verder toe.

Wanneer de klacht valide bevonden is zullen we er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling. Wanneer wij besluiten om maatregelen te treffen, naar aanleiding van je klacht, laten wij dit uiteraard aan je weten.

Evaluatie

Alle ingezonden klachten worden geregistreerd. Op deze manier kunnen we alle klachten op een later moment evalueren. Dit doen we om ons (programma-)aanbod en onze bedrijfsvoering te verbeteren.

NICAM

Als je vindt dat een programma schadelijk is voor jongeren onder de zestien jaar, kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media). Het NICAM is de initiërende en coördinerende instelling voor onder andere de Kijkwijzer, het classificatiesysteem voor televisie en bioscopen.