15 miljoen euro extra nodig voor nieuwe schoolgebouwen Ashram en Scala

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nu de nieuwe schoolgebouwen van CSG Groene Hart zijn opgeleverd in Alphen aan den Rijn, wacht er nog nieuwbouw voor het Ashram College en het Scala College. Om het zogeheten Masterplan VO (voortgezet onderwijs) te kunnen voltooien, is er extra geld nodig. Eerder dit jaar werd uitgegaan van 9 miljoen euro extra, maar er moet nu 15 miljoen euro boven op het oorspronkelijke budget van 43 miljoen euro.

Dat oorspronkelijke budget is jaren geleden door de Alphense gemeenteraad vastgesteld. Doordat bouwkosten in de tussenliggende periode flink zijn opgelopen, is het budget niet afdoende. 'Dat probleem heeft niet alleen te maken met de stijging van bouwkosten, maar ook met de ontwikkeling dat het Ashram niet naar De Bijlen gaat maar aan het Marsdiep blijft', zegt wethouder Han de Jager (CDA). 'Hierdoor komen er sloopkosten bij en risico's die je tijdens de sloop loopt, zoals het verwijderen van mogelijk aanwezig asbest.'

'Het gaat ook om een verhoging van de norm. We gaan, anders dan oorspronkelijk gedacht, bijna energieneutraal bouwen', zegt Piet Jansen, voorzitter van de colleges van besturen van SCOPE Scholengroep en het Ashram College. 'Ook dat heeft stevige extra kosten met zich meegebracht.'

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om een renteloze lening van 10,2 miljoen euro te verstrekken aan de schoolbesturen. De lening heeft een looptijd van ongeveer veertig jaar. Daarnaast wil het college miljoenen onttrekken uit de algemene reserve: zo'n 3,7 miljoen euro voor de aanvullende bouwkosten en 1 miljoen euro voor de sloop van het Ashram College. Tijdens de raadsvergadering in december moet een definitief besluit vallen.

Ashram College

Eerder was het idee om nieuwbouw voor het Ashram College te realiseren aan De Bijlen. Dat idee werd afgeschoten, nu is het definitieve plan om nieuwbouw te realiseren op het huidige terrein aan het Marsdiep. 'Het terrein is vrij groot, het schoolgebouw komt wat dichter bij de rotonde te staan', zegt Andre Hol, directeur van het Ashram College in Alphen aan den Rijn. 'Een gedeelte van het huidige gebouw zal worden gesloopt en in de rest van het gebouw kunnen we dan nog onderwijs volgen totdat de nieuwbouw gereed is.'


Nieuwbouw Ashram College aan Marsdiep

De gymzalen van de middelbare school gaan in een vroeg stadium tegen de vlakte. 'Daar moet nog een oplossing voor bedacht worden.' Als alles voorspoedig verloopt, hoopt het Ashram College de aanbestedingsprocedure in het voorjaar te kunnen starten. De oplevering van het nieuwe schoolgebouw zou dan in mei 2023 plaatsvinden.

Op het huidige terrein moeten verder twaalf nieuwe woningen verrijzen. Die komen langs het fietspad tussen het Marsdiep en de Haringvliet.

Scala College

De vestiging van het Scala College aan de Diamantstraat gaat verdwijnen. In plaats daarvan wordt er een nieuw schoolgebouw gerealiseerd aan de Henry Dunantweg, waar nu het oude gebouw van CSG Groene Hart staat. 'Er komt een stuk nieuwbouw en we gaan gebruik maken van het bestaande pand dat we gaan vernieuwen', legt Frank de Wit, voorzitter van het college van bestuur van het Scala College, uit. 'Het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw is klaar. Zodra de gemeenteraad akkoord geeft, kunnen we beginnen met aanbesteden.'


Nieuwbouw Scala College aan Henry Dunantweg

Raymond Pet, vestigingsdirecteur van de locatie Diamantstraat, is blij dat de nieuwbouw nu echt in zicht komt. 'Dit was het laatste stapje voor ons om ook echt de vlag te hijsen en de plannen enthousiast verder vorm te geven', zegt Pet. De oplevering van het nieuwe schoolgebouw aan de Henry Dunantweg, inclusief nieuwe sporthal, staat gepland voor begin 2023.

Locatie Sacharovlaan

De locatie van het Scala College aan de Doctor A.D. Sacharovlaan, waar de bovenbouw van het vwo les krijgt, valt buiten het Masterplan VO. 'De bovenbouw van het vwo blijft daar gewoon zitten en we gaan op die locatie ook niet uitbreiden. Mochten we daar over een aantal jaren toch iets mee willen, zullen we daar een plan voor moeten bedenken', besluit De Wit.

Lees ook: Rondleiding door nieuw Groene Hart Lyceum: ‘Met technische snufjes perfect op orde’