Afsluiting Ziendeweg blijft doorn in oog van tegenstanders

De Ziendeweg tussen Aarlanderveen en Zwammerdam Foto: John van der Tol

AARLANDERVEEN/ZWAMMERDAM/NIEUWKOOP - Belangenvereniging Eymbert blijft protesteren tegen het definitief afsluiten voor doorgaand autoverkeer van een deel van de Ziendeweg tussen Zwammerdam en Nieuwkoop. De tegenstanders, verenigd in Eymbert, hebben hierover afgelopen week twee brieven gestuurd naar de Alphense gemeenteraad.

Vereniging Eymbert vindt dat de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn door het college worden genegeerd. Ook heeft Eymbert bezwaar tegen de manier waarop met verzoeken om inzage in gemeentelijke stukken wordt omgegaan. Over beide onderwerpen is een brief aan de Alphense gemeenteraad gestuurd.

Hoewel de gemeenteraad om haar mening is gevraagd, is het niet aan de raad om een verkeersbesluit te nemen. Dit doet het college van burgemeester en wethouders. 

Wensen raad genegeerd

De belangrijkste wensen van de raad zijn voorkomen van sluipverkeer in de omgeving, een goede inrichting van het afgesloten weggedeelte inclusief borden en ruimhartig omgaan met aangevraagde ontheffingen. In haar brief meldt Eymbert: ‘Wat doet het college? Die veegt spreekwoordelijk de …. af met uw wensen en bedenkingen. Thuis op de bank blijven zitten, was zinvoller geweest.’

In het verkeersbesluit is te lezen dat er punten zijn verwerkt. Zo bleek tijdens de proefafsluiting in 2022 dat aanvullende maatregelen op de Lindenhovestraat en Kortsteekterweg wenselijk zijn. Deze maatregelen zijn in voorbereiding. Het af te sluiten deel van de weg wordt een fiets- en brommerpad en er worden als vooraankondiging borden geplaatst om keren op de weg te voorkomen. Zo is duidelijk dat auto’s een andere route moeten kiezen.

Ontbrekend overzicht klachten

Eymbert vindt dat er geen goed overzicht is van communicatie tussen gemeente en omwonenden. Ook ontbreekt volgens Eymbert een overzicht van alle klachten tijdens de proefperiode van negen maanden in 2022. Om deze overzichten te krijgen, zijn verzoeken (WOO) ingediend waar geen gehoor aan is gegeven.

In haar brief stelt Eymbert: ‘Het niet kunnen achterhalen van de informatie zou, volgens de verantwoordelijke ambtenaren, komen door gebrekkige systemen en procedures van de gemeente Alphen aan den Rijn.’

Zowel de gemeenteraad als Eymbert houdt het omgaan met ontheffingen in de gaten. Een deel van de raad heeft daarnaast net als de belangenvereniging vraagtekens bij de communicatie van de gemeente.

Waarom de afsluiting?

De Ziendeweg is maar 3,5 meter breed. Dit betekent dat (tegemoetkomend) autoverkeer elkaar niet of nauwelijks kan passeren. Een groot deel van het verkeer is sluipverkeer dat de provinciale wegen mijdt. Door de ligging in het buitengebied is de weg een oversteekplaats voor, soms als soort bedreigde, dieren. Er worden regelmatig dieren aangereden.

Zwaar verkeer is hier al langer verboden. De afsluiting is 140 meter lang. De weg is vanaf Nieuwkoop en vanaf Zwammerdam tot aan de afsluiting normaal bereikbaar voor auto’s. Verder is het de bedoeling dat ‘vreemd’ autoverkeer, in plaats van de sluiproute, de provinciale wegen gebruikt.

Het verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat het belang van de fietser en overig langzaam verkeer en bewoners zwaarder weegt dan de belangen van gemotoriseerd verkeer om van de Ziendeweg gebruik te maken. Slechts een klein deel van de Ziendeweg wordt tussen Zwammerdam en Nieuwkoop afgesloten voor auto’s.

Het weggedeelte tussen de kano-oversteekplaats De Slingerkamp en Achtermiddenweg wordt een fiets- en brommerpad waar ook landbouwverkeer en omwonenden met een ontheffing gebruik van mogen maken. Het verkeersbesluit is door het college van burgemeester en wethouders op 28 mei genomen. De brieven van Vereniging Eymbert zijn vrijdag 14 juni gezonden.

Lees ook: Afsluiten Ziendeweg zorgt voor frustratie en blijdschap: ‘N-wegen in de buurt lopen vast’