Alphen krijgt asielzoekerscentrum, wat betekent dat voor Alphenaren?

Foto: Studio Alphen/Google Maps

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er wordt een klankbordgroep opgezet voor het Alphense AZC. De gemeente Alphen aan den Rijn en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) hebben de klankbordgroep in het leven geroepen om een fijne leefomgeving te behouden voor de buurt in de omgeving van het AZC. De startbijeenkomst van de klankbordgroep is in april.

De klankbordgroep is door de gemeente en het COA opgezet om de relatie te bevorderen met de bewoners van de opvanglocatie, de omwonenden en omliggende bedrijven. Daarnaast is de integratie en participatie van de bewoners van de opvanglocatie in de Alphense samenleving een belangrijk punt op de agenda. Ook het voorkomen en bestrijden van overlast op en in de omgeving van de opvanglocatie is van belang.

Lees ook: Komst azc definitief: onderdak voor 400 mensen op bedrijventerrein Hoorn-West

Wat is een klankbordgroep?

Het is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies over het omgevingsbeheer van de opvanglocatie kan geven aan het college van burgemeester en wethouders en het COA. In de groep zitten vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking, de gemeente, omliggende bedrijven, de politie en een locatiemanager van het COA.

De groep heeft verschillende taken, zoals oplossingen aandragen voor problemen in de omgeving van de opvanglocatie. De gemeente of het COA kunnen wel voorwaarden stellen aan een oplossing. Bijvoorbeeld het beschikbare budget en de haalbaarheid van een oplossing. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van problemen ligt uiteindelijk wel bij de gemeente en het COA.

Wie worden uitgenodigd?

Er worden verschillende groepen en organisaties uitgenodigd voor de klankbordgroep. Onder andere ondernemers in het gebied Hoorn-West, bewoners van Hoorn en Rijndijk en de beheerder van het hotel voor arbeidsmigranten en opvanglocatie voor Oekraïners mogen meedenken in het adviesorgaan.

Daarnaast worden er vertegenwoordigers uitgenodigd van de Langeroode, Zeeheldenbuurt, Kaju Putih, de penitentiaire inrichting, Winkeliersvereniging De Baronie, Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn en de moskeeën.

Namens de gemeente komt er een gebiedsadviseur in de groep, voor het COA zijn er naast de locatiemanager een projectleider en een beleidsmedewerker. De politie stuurt een wijkagent of BOA als afgevaardigde.

Wat wordt er besproken?

Tot zes maanden na de opening van de opvanglocatie komt de klankbordgroep maandelijks bijeen en in de periode daarna mogelijk minder vaak. Het adviesorgaan bespreekt de stand van zaken over de omgang tussen de bewoners van het AZC, omwonenden en bedrijven. Daarnaast worden meldingen en klachten besproken die binnen zijn gekomen bij de politie en de gemeente.

Tijdens de startbijeenkomst in april worden betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken en is er gelegenheid om punten zoals problemen, zorgen en kansen op de agenda van de klankbordgroep te zetten.

In de jaarplanning van 2024-2025 kunnen er verschillende thema’s worden besproken. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals vergunningen, de inrichting van het ruimtelijk plan, het opstellen van een beheerplan, veiligheid en verkeersmaatregelen, het doorkijken van een sociaal programma voor integratie en participatie van vluchtelingen en het betrekken van Alphense inwoners.

Lees ook: Zo gaat gemeente Alphen de spreidingswet aanpakken