Alphen onderzoekt ‘onorthodoxe’ locaties vanwege tekort aan woningen

Parkeerterrein ARC Foto: Google Street View

ALPHEN AAN DEN RIJN – Om het oplopende tekort aan woningen in Alphen aan den Rijn op te lossen, onderzoekt de gemeente ‘onorthodoxe’ locaties waar op korte of lange termijn gebouwd kan worden. Opvallende plekken zijn de parkeerterreinen bij voetbalclub ARC, winkelcentrum Herenhof en verpleeghuis Oudshoorn, het grondgebied bij een asfaltfabriek aan de Heimanswetering en enkele leegstaande schoolgebouwen.

Tot 2030 ontstaat er een tekort van ruim 900 woningen, zo heeft de gemeente becijferd. Dat aantal zal zelfs oplopen tot 2.500 in 2040. Om die reden heeft de gemeenteraad eerder dit jaar het college van burgemeester en wethouders gevraagd om ‘out of the box’ te denken, met als doel om meer inbreilocaties aan te kunnen wijzen.

En dat is hiermee dus gebeurd. ‘We moeten alle mogelijkheden benutten. Ook locaties die niet voor de hand liggen’, legt Marnix Groenland, beleidsadviseur wonen bij de gemeente Alphen, uit in een commissievergadering van de raad.

Dorpskernen voldoende voorzien

In de zeven andere dorpskernen kan met de huidige woningbouwplannen voldoende in de behoefte worden voorzien, verwacht de gemeente. Daarom richt het onderzoek zich voornamelijk op de plaats Alphen aan den Rijn. Bovendien wil de gemeente het karakter en de kwaliteit van leven in de kernen behouden.

Op korte termijn zouden er 650 woningen gebouwd kunnen worden, waarvan 250 tot 300 tijdelijke, die voor tien à vijftien jaar dienst kunnen doen. Het merendeel valt onder sociale woningbouw en is bedoeld voor senioren. ‘Dat zijn geen klassieke containers’, benadrukt Groenland. Hij doelt daarmee op containerwoningen die als tijdelijke woonruimten worden gebruikt.

Particuliere initiatieven

Daarnaast zouden er op lange termijn 450 permanente woningen (150 sociaal) bij kunnen komen. Maar er is ook ruimte voor particuliere initiatieven die niet op grond van de gemeente zijn uitgedacht. Dat gaat om duizend permanente woningen, waarvan een kwart sociaal.

De gemeente gaat dit najaar nog onderzoeken of het haalbaar is om op alle locaties te bouwen. Niet alle projecten kunnen snel van de grond komen vanwege wet- en regelgeving op het gebied van onder meer milieu, laat Groenland weten.

Helft in praktijk gerealiseerd

Of het woningentekort daarmee helemaal opgelost wordt? Groenland rekent erop dat in praktijk ongeveer de helft van alle 2100 bedachte woningen kan worden gerealiseerd, oftewel iets meer dan duizend.

‘Daarmee kunnen we de 900 gevraagde woningen redelijk invullen. Maar op langere termijn blijft er een tekort bestaan. De nood is hoog’, stelt hij. Nadat de haalbaarheidsstudie naar de plannen is afgerond, moet de gemeenteraad volgend jaar besluiten of de bouwplannen door kunnen gaan.

Lees ook: Coalitieakkoord provincie: geen keuze gemaakt of Alphen mag bouwen in polder