Boerenberaad wil dierlijke mest en lokale voedselproductie: ‘Brussel kijkt op Timmermans-manier’

Foto: Studio Alphen

HAZERSWOUDE-DORP – Boeren hebben veel ongenoegen over hoe de overheid met ze omgaat. Dat werd afgelopen maandag weer duidelijk in het Boerenberaad in Hazerswoude-Dorp. 130 boeren uit regio Groene Hart Noord kwamen bijeen om te praten over zaken die boeren aangaan.

‘Een fantastische opkomst, het is mooi om te zien dat we als Boerenberaad de boeren in de regio op de been kunnen krijgen’, vindt John van der Salm, voorzitter van het Boerenberaad Groene Hart Noord.

Tijdens de avond werd er voornamelijk gesproken over de waterstand en -kwaliteit met BBB-gedeputeerde Frank Rijkaart en heemraad Aad Straathof, van hoogheemraadschap Rijnland. Ook mest en voedselproductie kwamen aan bod.

Veel kosten aan afvoeren van mest

Van der Salm laat er geen gras over groeien: ‘We mogen steeds minder mest uitrijden en dat is slecht voor het gras. Dat hebben we wel nodig voor onze koeien’, vertelt hij. ‘Je mag minder natuurlijke mest gebruiken, maar wel kunstmest toevoegen. Dat willen we echter helemaal niet strooien.' 

Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt namelijk dat dierlijke mest gezond is en de natuur niet verontreinigt. Van der Salm: 'Daarom willen we de mest die de koeien produceren op ons eigen land houden. We blijven nu zitten met een overschot aan mest en dat moeten we afvoeren.'

Alleen al dit jaar is een gemiddeld boerenbedrijf in Groene Hart Noord volgens Van der Salm tussen de 40.000 en 70.000 euro extra kwijt aan afvoerkosten. 'Een boer met weinig land moet heel wat mest afvoeren. Dat bedrag is voor de meeste boeren echt niet op te hoesten. Daar zijn we boos om, want het is echt onrechtvaardig.'

Concurrentie met het buitenland

De rol van de boeren wordt volgens de voorzitter van het Boerenberaad onderschat. ‘Vanuit Brussel wordt heel erg gekeken op de Timmermans-manier: minder vee en minder belasting voor het milieu. Niemand kijkt naar de voedselzekerheid. Nu begint het besef eindelijk een beetje te komen dat boeren heel belangrijke, duurzame voedselproducenten en landschapsbeheerders zijn.'

De boeren hebben ook een zware kluif aan de concurrentie met het buitenland. Daarom pleit Van der Salm voor lokale voedselproductie. 'Op dit moment wordt er veel geëxporteerd, maar er is geen boer die dat wil. We willen het liefste gewoon lokaal onze producten verkopen. Maar de supermarkten hebben zoveel macht, die kopen de producten in waar het goedkoper is.’

Niet weglopen voor kritische meningen

Gedeputeerde Frank Rijkaart (BBB) was samen met heemraad Aad Straathof uitgenodigd voor de avond en hij vond dat er een goede sfeer hing. ‘Het was positief, maar soms ook wel kritisch. Al met al heb ik er een goed gevoel over. Ik heb een hele hoop ideeën en kritische vragen gehoord waar ik informatie uit kan halen en dat neem ik mee naar het provinciehuis. Het is mijn taak om mijn gezicht hier te laten zien en kritische meningen op te halen. Daar moet je niet voor weglopen.'

Rijkaart ziet de meerwaarde van bijeenkomsten zoals die van het Boerenberaad. ‘Daardoor weten we als provincie wat er leeft. Hier haal je de verhalen uit de praktijk en dan zie je dat het bedachte beleid minder goed blijkt te werken. Dan moeten we toch kijken of we het beleid aanpassen.’

Het piept en kraakt

Tijdens de avond klonk er ook kritiek over het waarborgen van de waterkwaliteit. Een voorbeeld daarvan zijn de poepende ganzen op het ijs, want die zorgen volgens Straathof voor een negatief effect op de waterkwaliteit. 'In berekeningen wordt rekening gehouden met 2 procent van de totale mest van de ganzen. Dat cijfer is door een groep boeren zelf aangeleverd.' De boeren kunnen niet veel doen tegen de ganzen, want ze mogen niet worden afgeschoten. 

De kwaliteit van het water is volgens Straathof van groot belang voor de provincie. 'De boeren hebben daar een rol in, maar ook de overheden en bedrijven. Er is veel ongenoegen over hoe de overheden omgaan met de boeren. Terwijl de boeren juist een deel van de oplossing kunnen zijn.’

Ondanks de huidige situatie is zijn BBB-partijgenoot Rijkaart optimistisch. ‘Je merkt dat het piept en kraakt als je alles bij elkaar optelt. Ik geloof er wel in dat als je stukje bij beetje je best doet om dingen op te lossen, dat je dan toch voorzichtig stappen voorwaarts gaat maken.'

Lees ook: Zo staat het met de voedselproductie in onze gemeente

De interviews van onze verslaggever Nico Romijn: