Centrum Boskoop toe aan upgrade, maar gemeente heeft bedenkingen over plan

Foto: Jeron Groeneveld

BOSKOOP – Het centrum van Boskoop moet een metamorfose ondergaan volgens CDA-gemeenteraadslid Helma van der Louw uit Boskoop. Ze heeft eerder al een plan opgesteld voor het centrum van Boskoop. Dit plan is het ultieme doel volgens het raadslid, maar het gemeentebestuur heeft echter wel aangegeven dat sommige onderdelen te ambitieus zijn.

De belangrijkste doelen uit het plan van het raadslid zijn: het zuiden en noorden van het centrum met elkaar verbinden, vastgoed vernieuwen en meer verbinding met het groen uit de greenport en de Gouwe. Volgens haar verdient het kwekersdorp een kwaliteitsimpuls. ‘Het centrum is toe aan een upgrade. We moeten bewegen, dus laat de auto lekker staan of parkeer aan de buitenkant waar nog veel plek is.’

‘Ik ben nu tien jaar raadslid in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en ik word constant door mensen uit Boskoop benaderd om zaken aan te pakken, zoals het groen, bankjes en prullenbakken. Vaak laaghangend fruit, maar nu hebben we na al die jaren besloten om het groter aan te pakken met dit voorstel’, vertelt Van der Louw in het radioprogramma De Ochtendshow van Studio Alphen.

Minder verkeer in het centrum

Het plan van Van der Louw is in fasen opgebouwd. ‘We willen eerst kijken of we het noorden en zuiden van het centrum autoluw kunnen maken voor bestemmingsverkeer. Met goede parkeermogelijkheden aan de buitenranden van het centrum’, legt het CDA-raadslid uit. ‘Er zijn ook parkeerplaatsen in de Burgemeester Colijnstraat die we weg willen hebben daar, zodat het winkelen makkelijker, gezelliger en veiliger wordt.’

De gemeente is echter van mening dat het centrum nog goed bereikbaar moet blijven voor inwoners en bezoekers. Daarom moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn voor omwonenden en gasten, maar ook voor mensen die mobiel beperkt zijn. Daarnaast moet parkeren bij supermarkten ook mogelijk blijven zodat mensen makkelijker boodschappen kunnen doen.

Voor het noorden van het centrum verkent de gemeente verschillende opties om parkeren meer aan de rand plaats te laten vinden. Echter moet er ook rekening worden gehouden met toekomstige woningbouw en het winkelgebied, zodat het centrum goed bereikbaar blijft.

Gemeente wil samenwerken met boomkwekers voor meer groen

Ook wil Van der Louw het groen in Boskoop verbeteren: ‘Daar heb ik in november vorig jaar al contact over gehad met Ron Kervezee van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hij was toen ook bezig met een plan en aanvraag voor meer groen. Die plannen hebben we met elkaar gecombineerd en kunnen we waarschijnlijk in korte termijn al in gang gaan zetten’.

De gemeente is voorstander van meer groen in het centrum, maar vindt het niet alleen een zaak voor de gemeente. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om dit samen met de Boskoopse boomkwekers op te pakken. Het centrum moet het visitekaart van de Greenport worden.

In het voorstel van Van der Louw is tevens het idee voor een groen plein met horeca opgenomen. Het toevoegen van horeca is een onderdeel van het plan waar de gemeente wel positief tegenover staat. Er vinden al gesprekken plaats met vastgoedeigenaren en makelaars en vanaf april 2024 zijn er nieuwe overleggen met de bestaande horecaondernemers.

Optillen van de Zijde nog een stap te ver

Daarnaast wil Van der Louw de Zijde optillen. De straat door het centrum van Boskoop bevat namelijk een oversteekplaats met stoplicht. Als het aan Van der Louw ligt, dan komt daar verandering in. Fietsers en wandelaars die naar andere kant van het centrum willen, moeten onder de Zijde door in plaats van eroverheen. Er zal dus een aanvulling op het huidige tunneltje onder de Zijde komen volgens de plannen van het raadslid.

De gemeente stelt dat de huidige oversteekplaats op en onder de Zijde redelijk goed functioneert. Door een eventuele herinrichting kan de doorstroom in het winkelgebied verbeteren. Het optillen van de Zijde kan echter problemen opleveren voor de veiligheid van fietsers en overlast veroorzaken voor omwonenden. 

Daarom is de gemeente van mening dat dit onderdeel van het plan nog een stap te ver is, maar wel een stip op de horizon kan zijn. De focus van het gemeentebestuur ligt op het realiseren van een tweede oeververbinding met de Gouwe. Het doel ervan is om de verkeersdrukte op de Zijde af te laten nemen.

‘Niet geschoten is altijd mis’

Van der Louw heeft ook voorgesteld om een centrumhaven aan te leggen. Daarmee moet de verbinding met de Gouwe verbeterd worden. De gemeente heeft echter zorgen geuit of zo’n haven haalbaar, uitvoerbaar en gewenst is. De financiele kosten en maatschappelijke gevolgen voor inwoners en ondernemers kunnen dit plan parten spelen.

‘Er zijn wat kanttekeningen bij het haventje en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen’, geeft Van der Louw toe. ‘Maar niet geschoten is altijd mis. Het hoeft niet allemaal morgen gerealiseerd te worden.'

Plan pas in 2025 af

Het raadslid houdt de ontwikkeling van het plan goed in de gaten. ‘Ik zit er bovenop om te zorgen dat de verschillende ontwikkelingen niet naast elkaar lopen, maar in elkaar. De visies die nog worden ontwikkeld moeten wel passen binnen de plannen die we nu hebben gemaakt.’

Van der Louw hoopte dat de plannen voor de aanpassingen nog dit jaar af zouden zijn. De gemeente heeft echter aangegeven dat ze het plan pas in 2025 af wil hebben. ‘Het zou mooi zijn als het autoluw maken van het centrum en het verbeteren van het groen al op korte termijn kan worden gerealiseerd. Het optillen van de Zijde vraagt een andere aanpak en het groene plein met horeca verwacht ik binnen een paar jaar. Voor het haventje mik ik nu op tien tot vijftien jaar.’

Lees ook: Plan voor toekomst centrum Boskoop ingediend: aanleghaven, vergroening en verhoging van de Zijde

Hieronder is het interview met Helma van der Louw (CDA) te beluisteren. De Ochtendshow wordt elke werkdag van 7.00 tot 10.00 uur op de radio uitgezonden door Studio Alphen.