Coalitieakkoord onthuld: Alphen wil 10.000 nieuwe woningen bouwen, anderhalf keer Kerk en Zanen

Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De plaats Alphen aan den Rijn moet een derde keer zo groot worden als nu het geval is. Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 hebben in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord afgesproken dat er in de komende acht jaar 7500 tot 10.000 huizen gebouwd gaan worden. Een aanzienlijk deel van deze nieuwe woningen moeten komen in de Gnephoek- en Noordrandpolder.

In de plaats Alphen zelf, niet te verwarren met de totale - gelijknamige - gemeente, staan bijna 32.000 woningen. Dat aantal moet opgeschroefd worden tot 39.500 à 42.000. Ter vergelijking: de bekende Alphense woonwijk Kerk en Zanen telt zo'n 6500 woningen. Het bouwen van tot 10.000 nieuwe huizen en gelijkvloerse woningen is volgens de kersverse collegepartijen noodzakelijk om voldoende woonruimte te bieden voor de eigen inwoners.

'Vanaf 2025 kunnen we in Alphen Stad niet meer bouwen zonder de leefbaarheid aan te tasten. Dan is uitbreiding in de Gnephoek en de Noordrand absoluut noodzakelijk om aan de behoefte te kunnen voldoen', vindt het kwartet politieke partijen. Met Alphen Stad wordt ook in dit geval de plaats Alphen aan den Rijn bedoeld, die onderdeel is van de acht kernen tellende gemeente Alphen aan den Rijn.

Belangrijkste verkiezingsthema

Bouwen in de twee polders ten westen (Gnephoek) en noorden (Noordrand) van Alphen Stad was het belangrijkste verkiezingsthema bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. En dan met name de vraag: hoeveel woningen mogen daar maximaal gebouwd worden? Maar op die vraag geeft het coalitieakkoord geen antwoord. Ook staat in het lokale regeerprogramma niet opgeschreven hoeveel van die 7500 à 10.000 woningen uiteindelijk voorzien zijn in de Gnephoek- en Noordrandpolder.

Lees ook: Dit worden de vijf wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn

Bekend is dat het Alphense deel van de Noordrandpolder plaats biedt aan zo'n 1200 huizen. Als de Gnephoek tot aan de nok toe wordt volgebouwd, zouden er maximaal 25.000 kunnen komen. Tijdens de verkiezingscampagne legden Nieuw Elan en VVD de Gnephoekgrens op 15.000, CDA en D66 op 10.000. Maar wat Alphen ook wil, tot op de dag van vandaag houdt de provincie Zuid-Holland woningbouw in beide polders tegen. Inmiddels bemoeit woningbouwminister Hugo de Jonge (CDA) zich er ook mee en wordt uiterlijk eind dit jaar de knoop doorgehakt of de polders alsnog bebouwd mogen worden.

Voorrang lokale bevolking

In het coalitieakkoord is verder afgesproken dat inwoners van de gemeente zelf, maar ook mensen die werken in Alphen, voorrang gaan krijgen bij de toewijzing van een koop- of huurwoning. 'Voor de medewerkers in het midden- en kleinbedrijf zijn voldoende betaalbare woningen dichtbij nodig', vindt de coalitie. En: 'We hechten hier bijzonder aan bij inwoners met vitale beroepen zoals verpleegkundigen, leerkrachten en politieagenten. Zo kunnen we voldoende beschikbare medewerkers in onze gemeente hebben en houden.'

Op dit moment geldt de regel in Alphen dat 25 procent van de nieuw te bouwen woningen toegekend moet worden aan de sociale sector en 10 procent bestemd moet zijn voor het middensegment. Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 willen gaan streven naar 30 procent sociale huurwoningen bij nieuwbouw. Daarnaast is het de ambitie dat 40 procent van de huur- en koopwoningen in het betaalbare- en middensegment gaan vallen. De gemeente gaat wonen in leegstaande etalages boven winkels en bedrijven stimuleren.

Het aantal wethouders in Alphen blijft gelijk: vijf. Afgelopen maandag werd al bekend dat Gerard van As en Gert-Jan Schotanus wethouder blijven namens Nieuw Elan. De drie anderen debuteren als wethouder. Anouk Noordermeer (VVD) en Gert van den Ham (D66) schuiven als lijsttrekker-fractievoorzitter door naar een wethouderspost. Bij CDA is de keuze gevallen op Relus Breeuwsma. De voormalig partijbestuurder is de broer van olympisch shorttracker Daan Breeuwsma.

Windturbines, recreatieparken en varen

Nieuwe grote windturbines, een ander heikel verkiezingsthema, gaan er niet komen binnen de gemeentegrenzen. Ook zogeheten zonneweides zijn uit den boze. Wel moet er meer zon opgewekt gaan worden via - bijvoorbeeld - zonnepanelen op daken of een parkeerdek met zonnepanelen als overkapping. Ook gaat er niet betaald worden per afvalzak die wordt weggegooid. Wel kunnen straks meer categorieën worden toegevoegd aan het afvaltarief, anders dan éénpersoons- of meerpersoonshuishouden, om de lasten evenrediger te verdelen onder inwoners en ondernemers.

De gemeente Alphen aan den Rijn wil verder meer inzetten op recreatie en toerisme. Onderzocht gaat worden of er recreatieparken kunnen komen om meerdaagse overnachtingen aan te bieden. Daarnaast gaan bruggen verhoogd worden zodat de Oude Rijn, via de Aar, verbonden wordt met de Zegerplas. Er moet een tweede oeververbinding komen bij Boskoop, een tunnel in Hazerswoude-Dorp is op lange termijn noodzakelijk als het verkeer over de N209 in de toekomst niet omgeleid kan worden via Zoetermeer en het groenonderhoud in de hele gemeente wordt verbeterd.

Wat staat er nog meer in het coalitieakkoord?

De plannen om een vitaliteitscentrum te bouwen naast het Alphense zwembad De Hoorn, inclusief indoorsporthal, en de aanleg van een mobiele 400meter-schaatsbaan voor de wintermaanden worden doorgezet. Ook moet op sportpark De Bijlen een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie komen.

Over cultuur is opgetekend: 'De bibliotheek en Parkvilla, Castellum en het Floragebouw zijn belangrijke centra voor kunsten cultuuruitingen. We zetten in op programmering van livemuziek in bestaande voorzieningen en creëren geen nieuw fysiek poppodium.'

En, goed rijgedrag gaat beloond worden. Via zogenaamde spaarpalen. Een paal registreert de snelheid van weggebruikers en wanneer men zich houdt aan de maximale snelheid, wordt er een bedrag gedoneerd. De wijk heeft vervolgens de mogelijkheid het gedoneerde bedrag te bestemmen aan een gewenste voorziening in die wijk.