Dit worden de vijf wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn

Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Anouk Noordermeer (VVD), Relus Breeuwsma (CDA) en Gert van den Ham (D66) maken de wethoudersploeg compleet. Afgelopen maandag werd al duidelijk dat Gerard van As (Nieuw Elan) en Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) doorgaan als wethouder.

Het college van burgemeester en wethouders blijft, evenals in de voorbije vier jaar, bestaan uit vijf wethouders. CDA is teruggegaan van twee naar één wethouder. Scheidend wethouders Kees van Velzen en Han de Jager gaan allebei met wethouderspensioen. VVD en D66 keren na vier jaar oppositie weer terug in de coalitie.

Gerard van As (77 jaar, Alphen aan den Rijn): wethouder Nieuw Elan sinds 2014

 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingsvisie
 • Wonen
 • Bouwen (projecten)
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Economische zaken, evenementen en Alphen Marketing

Gert-Jan Schotanus (50 jaar, Boskoop): wethouder Nieuw Elan sinds 2018

 • Gebiedsgericht werken en denken
 • Wijken en kernen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport
 • Preventie
 • Multifunctionele accommodaties
 • Dierenwelzijn en kinderboerderijen
 • Vergunningen (exclusief drank- en horecawet en evenementen)

Anouk Noordermeer (42 jaar, Alphen aan den Rijn): lijsttrekker en fractievoorzitter VVD

 • Groene Hart
 • Economie (Greenport Boskoop)
 • Participatie (werk en inkomen)
 • Jeugdzorg
 • Welzijn
 • Zorg (Wmo)
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Cultuur, erfgoed en gemeentearchief

Relus Breeuwsma (39 jaar, Hazerswoude-Dorp): voormalig partijbestuurder CDA

 • Coördinerend wethouder buitengebied
 • Verkeer en vervoer
 • Mobiliteit (infrastructuur, vaarwegbeheer en parkeren)
 • Beheer openbare ruimte
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en milieu
 • Afval

Gert van den Ham (60 jaar, Alphen aan den Rijn): lijsttrekker en fractievoorzitter D66

 • Financiën
 • Gemeentelijke organisatie
 • Duurzaamheid
 • Energie- en warmtetransitie
 • Hbo-onderwijs
 • Informatisering en automatisering
 • Publiekscommunicatie
 • Integratie