Coalitiepartijen CDA en GroenLinks: wethouder Van As moet bouwen in Gnephoek loslaten

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Spanningen in de coalitie van de Alphense gemeenteraad. Reden daarvoor is de recente uitspraak van wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) dat in de Gnephoekpolder minimaal 5000 huizen gebouwd moeten worden om het financieel rendabel te maken. Dat, in combinatie met zijn visie dat de Gnephoek de enige oplossing op lange termijn is voor het tekort aan bouwlocaties in Alphen, is rauw op het dak van collegegenoten CDA en GroenLinks terechtgekomen.

'Wij zijn not amused', reageert GroenLinks-fractievoorzitter René Driesen. In het huidige coalitieakkoord hebben Nieuw Elan, CDA en GroenLinks afspraken gemaakt over welk deel van de Gnephoek wel en niet bebouwd zou mogen worden. Als de getallen die Van As noemt bewaarheid worden, wordt die afgesproken grens fors overschreden.

Van As spreekt weliswaar over de volgende regeerperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, maar voor GroenLinks voelt het alsof al een voorschot wordt genomen op een komend college. 'Als ik daar een beetje uit proef dat GroenLinks dan misschien niet meer meedoet, dan bepaal ik liever zelf het moment dat er een andere coalitie is', aldus Driesen. 'Afspraak is afspraak. Wij zijn een loyale coalitiepartner en hebben vaak voorstellen van andere wethouders verdedigd. Maar dat verwacht ik andersom ook.'

Gesprek voeren in coalitie

'Twee jaar geleden zijn we met elkaar een coalitieakkoord aangegaan. Daarin hebben we duidelijk afgesproken dat we bouwen in de Gnephoek gaan onderzoeken. Nu blijkt dat dát niet kan. Daarnaast zegt de provincie dat het niet mag. Dus op dit moment moet je met je handen onder je billen gaan zitten als het om de Gnephoek gaat. Hier kan het niet', verdedigt CDA-fractievoorzitter Marjon Verkleij haar collega's van GroenLinks.

CDA wil een gesprek voeren met wethouder Van As en de coalitiegenoten. 'We moeten even goed met elkaar gaan praten. We zijn pas halverwege de regeerperiode en nu zet hij de verhoudingen op scherp met deze uitspraak', vindt Verkleij, die wil dat Van As tekst en uitleg geeft. 'Wat bedoel je nu met deze uitspraak? Werkt het lastig in deze verhouding? Bedoel je: ik ben klaar met jullie? Of is dit een uitspraak naar aanleiding van een onderzoek naar de Gnephoek dat er al lag en wilde je dit erover kwijt?'

Hoorn-West, Rijnhaven, Bos Beton

Zelf is het CDA geen tegenstander van bouwen in de Gnephoek, maar de partij vindt dat de focus nu moet worden verlegd. Meerdere opeenvolgende coalities in de provincie Zuid-Holland hebben woningbouw in de Gnephoek niet toegestaan. 'Ik ben bang dat de koers die al een tijd in de provincie heerst, niet zo snel omslaat', zegt Verkleij. 'Wij hebben telkens tegen Van As gezegd dat hij moet kijken naar Hoorn-West en industriegebieden. De provincie doet nu een handreiking door te zeggen te gaan kijken of bedrijven uitgekocht moeten worden die bouwlocaties in de weg staan. Wij denken dat in Hoorn-West, het Rijnhavengebied en bij de betonfabriek aan de Kalkovenweg heel mooie woonwijken gerealiseerd kunnen worden.'

Hoorn-West is het braakliggende terrein bij de verkeerslus van de Koningin Maximabrug en de gevangenis. Het naastgelegen distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet komt op korte termijn leeg te staan. Het Rijnhavengebied ligt vlak achter winkelcentrum Baronie, de voormalige Bos Beton-fabriek was gevestigd aan de Heimanswetering. 'Ik denk dat wethouder Van As beter daar zijn energie in kan steken en moet kijken hoeveel huizen daar gerealiseerd kunnen worden. En pak de handreiking van de provincie aan, die krijg je over twee jaar niet weer.'


Voormalige locatie van Bos Beton | Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)

Daar is GroenLinks-leider Driesen het mee eens. 'Je kunt woontorens bouwen op de locatie van Hoogvliet. Doordat je de lucht in gaat, kun je veel en goedkoop woningen bouwen. Dan kom je ook aan sociale woningbouw toe. Het gebied is goed ontsloten, want je zit zo op de N11.' Het probleem is alleen is de even verderop gelegen rioolzuiveringsinstallatie. Die belemmert woningbouw. Driesen: 'Maar de provincie heeft nu aangegeven het uitplaatsen van bedrijven te willen faciliteren. Wij vinden het jammer dat die kansen nu blijven liggen door eenzijdig te blijven focussen op de Gnephoek.'

Debat gemeenteraad

Aanstaande donderdag debatteert de gemeenteraad in commissieverband over woningbouw, zowel in de polder als binnenstedelijk. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gaat het onderzoek naar bouwen in de Gnephoek door, ondanks het provinciale 'nee'.