Doorwerken met pensioen niet stimuleren: ‘Ik snap werkelijk niet waarom je daar tegen kunt zijn’

Foto: John van der Tol

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Het gebeurt niet vaak dat in de gemeenteraad een motie wordt ingediend, de wethouder bereid is om 'm uit te voeren, maar dat tijdens de stemming blijkt dat er geen meerderheid voor is. In Alphen aan den Rijn is dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van februari wel gebeurd.

Nieuw Elan diende samen met D66, RijnGouweLokaal, SP, Forum voor Democratie en Lokaal Belang Alphen een motie in waarin staat dat ambtenaren die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken door mogen werken bij de gemeente Alphen aan den Rijn als zij dat willen.

De verantwoordelijk wethouder antwoordde dat dit al geregeld is via de cao, maar was desondanks bereid om daarin mee te gaan. Toen de stemming in de gemeenteraad volgde waren er onvoldoende gemeenteraadsleden die voor het initiatief stemde. En dus gaat het - in principe - niet door.

'Nu weten wij hoe anderen erover denken'

Wat heeft u nu bereikt met deze stemming? 'Dat zien we in het verloop van deze gang van zaken', klinkt het uit de mond van gemeenteraadslid en initiatiefnemer Robert Blom (Nieuw Elan).

Hij had de mogelijkheid om de motie te laten 'overnemen' door de wethouder in plaats van in stemming te brengen. 'Overnemen' is een soort mondelinge toezegging. 'Maar overnemen is geen duidelijke opdracht aan het college van burgemeester en wethouders', wijst Blom.

Of hij dan met terugwerkende kracht teleurgesteld is? 'Nee. Nu weten wij hoe andere politieke partijen erover denken.'

Uit onderzoek van ABN-Amro blijkt dat 236.000 pensioengerechtigden in Nederland doorwerken. In totaal zouden 486.000 pensioengerechtigden dat willen. Een aantal dat volgens de bank vergelijkbaar is met alle studenten van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Omdat bijna driekwart van de ondervraagde 55- tot 65-jariges zegt langer te willen blijven werken, stelt ABN-AMRO dat het aantal in de komende tien jaar - vanwege de vergrijzing - kan oplopen tot meer dan 900.000 mensen.

'Ik snap werkelijk niet waarom je daar tegen kunt zijn', vervolgt Blom. 'Mensen hebben allerlei motieven om door te willen werken. Bijvoorbeeld eenzaamheid. Alleenstaanden blijven opgenomen worden in het sociale leven.'

Als het aan de voorstanders had gelegen, was de gemeente verplicht met alle werknemers in gesprek gegaan op het moment dat zij hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 'Iedereen moet weten dat deze mogelijkheid er is.'

Lees ook: Baas van brandweer wordt nieuwe 'algemeen directeur' gemeente Alphen aan den Rijn

Hieronder is het radio-interview met gemeenteraadslid Robert Blom (Nieuw Elan) te beluisteren.