Dorpsoverleg Benthuizen teleurgesteld in plan Bentwijck: ‘Wij voelen ons niet serieus genomen’

BENTHUIZEN - Het plan voor het nieuwbouwproject Bentwijck in Benthuizen wordt, op z'n zachtst gezegd, niet warm ontvangen door het dorpsoverleg. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders laat het dorpsoverleg weten zeer teleurgesteld te zijn over het nieuwbouwproject.

'Als Dorpsoverleg van Benthuizen hebben wij in 2017 een enquête gehouden onder de bewoners. De woonbehoefte maakte hier ook deel van uit', valt te lezen in de brief. 'Deze enquête hebben wij verder uitgewerkt in de Dorpsvisie 2018. Deze Dorpsvisie heeft uw college behandeld en akkoord bevonden.' Van de uitkomsten van de enquête is volgens het dorpsoverleg nagenoeg niets terug te zien in het plan voor Bentwijck.

Er wordt een aantal concrete voorbeelden genoemd van aspecten die missen in het nieuwbouwproject. Zo worden er volgens het dorpsoverleg geen starterswoningen gebouwd, evenals ouderen(zorg)woningen. 'Met als gevolg dat ouderen noodgedwongen naar andere dorpen moeten verhuizen.'

Gefaald

De gang van zaken betreurt het dorpsoverleg ten zeerste. 'Met ons hebben vele bewoners laten weten eveneens zeer teleurgesteld te zijn over deze plannen. U heeft gefaald in uw vastgelegde beleid wat het dorpsoverleg als vertegenwoordiger van de belangen van het dorp en als opdrachtgever betreft.' Volgens het dorpsoverleg blijkt uit de plannen dat de economie, oftewel de grondprijs, het uitgangspunt is geweest bij het opstellen ervan.

Het nieuwbouwproject Bentwijck omvat ongeveer 200 woningen die moeten komen tussen de huidige dorpskern en het industrieterrein langs de N209. Het project bestaat uit vrije sector koopwoningen en 54 sociale huurwoningen.

'Als dorpsoverleg voelen wij ons niet serieus genomen.' In de brief zegt het dorpsoverleg te verwachten dat het college voor 1 oktober met een gedegen en vastomlijnd plan komt voor woningbouw in het dorp, waar volgens de inwoners echt behoefte aan is.

Een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn laat desgevraagd weten op dit moment nog geen reactie te kunnen geven op de brief. 'Wethouder Van As geeft eerst een reactie op de brief aan de dorpsraad zelf', meldt de woordvoerder.

Lees ook: Benthuizen krijgt er ongeveer 200 nieuwe woningen bij