3000 gemeentebestuurders bezoeken dit jaar het VNG-congres in Greenport Boskoop

Burgemeesters Victor Molkenboer (Woerden), Liesbeth Spies (Alphen) en Pieter Verhoeve (Gouda) Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn organiseert in samenwerking met Gouda en Woerden dit jaar op 25 en 26 juni het jaarcongres van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het congres, waar besluiten worden genomen die alle gemeenten aangaan, trekt ruim drieduizend bestuurders uit alle 342 gemeenten van Nederland. Voor de gemeente Alphen en ook voor Greenport Boskoop is het een uitgelezen kans om zichzelf van zijn beste kant te laten zien.

Tijdens het jaarlijkse congres van de VNG komen gemeentebestuurders, wethouders en burgemeesters uit heel Nederland samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen over actuele thema’s en uitdagingen binnen het lokale bestuur.

Alphen is trots dat het dit congres met Gouda en Woerden mag organiseren. Burgemeester Liesbeth Spies vertelde erover in het radioprogramma de Nieuwjaarsreceptie bij Studio Alphen. ‘De drie gemeenten hebben erg hun best gedaan om het evenement in onze regio te krijgen. Heel veel andere gemeenten deden ook hun best, maar uiteindelijk heeft ons bidboek gewonnen.’

Tussen de planten

Op dinsdagochtend 25 juni wordt het congres gehouden bij boomkwekerij Hoogeveen in Hazerswoude-Dorp. 'In de middag zijn er vijftig deelsessies waar de bestuurders naar verschillende bedrijven en projecten kunnen toegaan, bijvoorbeeld een workshop waar wij onze kennis over bodemdaling delen', licht Spies toe. Daarna is er een avondprogramma rondom de Sint-Janskerk in Gouda.

Op woensdag 26 juni heeft dan de algemene ledenvergadering van de VNG plaats bij Hoogeveen Plants. Daar komen naast de gemeentebestuurders ook ministers, Kamerleden en staatssecretarissen naartoe. ‘Dat geeft de gelegenheid voor Greenport Boskoop om zich te laten zien,’ aldus de burgemeester.

‘Je moet ook je voorstellen dat iedereen tijdens dat congresdeel tussen de planten van Hoogeveen zit en we in de kas naar de schermen kijken.’ Het kassencomplex van het bedrijf wordt voor een aantal dagen omgebouwd tot congreslocatie, op zo'n manier dat alle deelnemers de 'look and feel' van het ITC-terrein mee kunnen krijgen.

Investeren in de regio

Het congres is voor de hele regio van belang. ‘Het leidt ook tot bestedingen. De drieduizend bestuurders willen waarschijnlijk ook wel hier eten, een drankje drinken op het terras en ergens slapen. Voor de ondernemers in de regio zijn er zeker positieve effecten van het congres.’ Ervaring van vorige congressen is dat er door de gemeentebestuurders minimaal een miljoen euro besteed wordt aan hotels, horeca en fietsverhuurders.

De gemeente Alphen gaat ook op korte termijn investeren in Greenport Boskoop om het gebied te vergroenen. ‘Dat waren we al van plan, maar het is mooi dat we nu voor die tijd het gebied al een facelift kunnen geven. Dan worden alle bestuurders uit heel Nederland extra met hun neus op de feiten gedrukt om wat voor prachtige producten er in Greenport Boskoop worden geproduceerd,’ aldus de burgemeester.

Beladen sfeer

Eén van de belangrijke doelen van het congres is afspraken maken over zaken die voor de gemeente van belang zijn. ‘Wij hopen dat er dan een regeerakkoord ligt, zodat we met het Rijk in gesprek kunnen en goede afspraken kunnen maken.’ Spies geeft verder aan dat de gemeenten hopen dat het rijk hen financieel voldoende gaat steunen om alle taken die op het bord van de gemeente komen te kunnen uitvoeren.

‘Tussen het Rijk en de gemeente hangt er al een tijd een soort ruzieachtige sfeer, omdat wij vinden dat het Rijk ons financieel niet genoeg ondersteunt. Dat geldt voor bijvoorbeeld de jeugdzorg, de Omgevingswet en zaken rondom klimaatverandering. Ik vermoed zomaar dat een belangrijk deel van die ledenvergadering daar ook over zal gaan.’

Desondanks is burgemeester Spies enthousiast over het congres. ‘Het is een fantastische gelegenheid om het Groene Hart in volle glorie te laten zien.’

Lees ook: Burgemeester Spies tijdens nieuwjaarstoespraak: ‘We moeten dappere keuzes maken’