Burgemeester Spies tijdens nieuwjaarstoespraak: ‘We moeten dappere keuzes maken’

Foto: Studio Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – 'Alphen aan den Rijn is een gemeente om trots op te zijn', sprak burgemeester Liesbeth Spies maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Alphense gemeentehuis. 'Kijk eens om je heen wat we allemaal bereikt hebben.'

‘Onze kracht ligt in verbinding. Terwijl op landelijk niveau de kloof tussen stad en platteland regelmatig voor hoofdbrekens zorgt, is samenwerking tussen land en stad in Alphen aan den Rijn al tien jaar praktijk. Kracht putten uit onze diversiteit en aandacht voor de eigenheid van de kernen, zijn altijd speerpunten van onze gemeente geweest. Eenheid in verscheidenheid.'

Tien jaar fusiegemeente

Op 1 januari 2024 bestond de fusiegemeente Alphen aan den Rijn tien jaar. ‘Tien jaar Alphen aan den Rijn laat zien dat we elkaar een beetje beginnen te kennen. We zijn best nieuwsgierig naar elkaar, maar we denken en spreken ook snel in ‘hullie en zullie’.

‘Zo wordt er graag voeding gegeven aan het verhaal dat in ‘Alphen stad’ alles kan en in de dorpen helemaal niets’, aldus Spies. ‘Dit klopt niet met de feiten, maar soms lijkt het ook wel lekker om dit beeld levend te houden.’

Gesprek aangaan met iedereen

‘Als gemeentebestuur gaan we graag het gesprek met iedereen aan. Dat die gesprekken soms scherp zijn, is niet erg: er spreekt een grote betrokkenheid uit bij de eigen woonomgeving’, vervolgt Spies. ‘Het is niet eenvoudig om aan alle wensen tegemoet te komen.’

‘Uiteindelijk is er dan een gemeenteraad die soms de minst slechte variant moet kiezen in de wetenschap dat besluiten nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Tegelijkertijd is dat wel de uitkomst van een langdurig besluitvormingsproces waarin iedereen zijn of haar standpunt heeft kunnen laten horen.’

'Andere uitkomst dan eigen gelijk'

‘Steeds vaker lijken mensen de stelling te betrekken dat het participatieproces niet heeft gedeugd als er een andere uitkomst is dan het eigen gelijk. We moeten ervoor waken dat we gaan geloven in de doctrine dat je pas naar me hebt geluisterd als je doet wat ik zeg. Of nog veel verdergaand: als je niet doet wat ik zeg, dan zeg ik het vertrouwen in de overheid maar op’, waarschuwt Spies.

‘Dat is niet de kern van ons democratisch functioneren. Dat is nadat alle voors en tegens zijn gehoord een afweging maken die naar het oordeel van de volksvertegenwoordigers in het algemeen belang van onze gemeente is. 39 raadsleden uit alle hoeken van de gemeente. Zij voeren hun verantwoordelijke taak met verve uit en met respect voor elkaars uiteenlopende standpunten.’

Eenheid in verscheidenheid

‘Eenheid in verscheidenheid blijft ook in 2024 nodig. We proberen de jeugdzorg fundamenteel te verbeteren en willen onze inwoners de zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. We zien dat zorgen van agrariërs in ons buitengebied aanhouden. We werken met elkaar verder aan de energietransitie en treffen maatregelen om klimaatverandering tegemoet te treden.’

 ‘We zullen samen met de gemeenteraad dappere keuzes moeten maken, omdat we financieel niet alles kunnen wat we graag zouden willen. Omdat de rijksoverheid ons als gemeente onvoldoende in staat stelt om ons werk goed te doen, moeten we misschien zelfs een aantal ambities uit het coalitieakkoord tegen het licht houden.’

Stevige gesprekken

‘Dat gaat vast stevige gesprekken opleveren. Niet alleen in het college en de gemeenteraad maar ook met onze inwoners. Ik spreek daarbij wel de wens uit dat we dat op een respectvolle manier doen’, voegt de Alphense burgemeester toe.

‘We zijn tien jaar onderweg en nog lang niet bij onze eindbestemming aangekomen. We maken nu hooguit een tussenstop en dan mogen we ook best trots zijn op alles wat goed gaat. In die tien jaar is veel gebouwd en geïnvesteerd. ‘

‘Alle scholen voor voortgezet onderwijs betrekken in dit jaar nieuwe gebouwen. Het oude raadhuis in Boskoop is in ere hersteld, we hebben een nieuwe bibliotheek, een gerenoveerd theater, een rijk cultureel leven en fantastische sportvoorzieningen’, somt Spies op.

Kat uit de boom

‘We hebben lef om nieuwe dingen uit te proberen en laten ons ook buiten de eigen gemeente steeds vaker als zelfbewuste grote gemeente zien. Inwoners van de Rijn- en Veenstreek zijn van oudsher nuchtere mensen die de kat graag uit de boom kijken.’

‘Kijk om je heen en tel je zegeningen. We mogen dat best eens hardop tegen elkaar te zeggen: Alphen aan den Rijn is een gemeente om trots op te zijn’, besluit Spies.

Lees ook: ‘Onaanvaardbaar’ wat in Benthuizen is gebeurd met oud & nieuw: ‘Iets minder grimmig in Rode Dorp’