Gemeente spreekt zich uit: geen windmolens Aarlanderveen, mogelijk wel op ITC-terrein

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Het moet gek lopen willen windmolens geplaatst worden in de polder bij Aarlanderveen. Het groen langs de N231 is door de politiek aangemerkt als potentiële windturbinelocatie. Maar op aandringen van inwoners van Aarlanderveen en de gemeenteraad, onder aanvoering van de PvdA, is het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn overstag gegaan.

'Het is onverstandig, gelet op de natuur en het landschap, om op die plek windturbines te plaatsen', zegt duurzaamheidswethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) over het collegebesluit. En dat terwijl Van Zuylen onlangs tijdens de gemeenteraadsvergadering niet wilde beloven dat Aarlanderveen 'gespaard' zou worden. 'Maar de inwoners hebben ons met goede argumenten overtuigd', licht hij toe.

Dat Aarlanderveen als 'cultureel historisch kroonjuweel van het Zuid-Hollandse landschap' wordt gezien, is voor Van Zuylen het belangrijkste argument. Of hij dat eerder niet zo zag? 'Een logische vraag, maar dat is de belangrijkste reden', antwoordt hij. 'Wij zijn in de kansenkaart uitgegaan van algemene principes, zoals langs infrastructuur. Maar we hebben vanaf het begin aangegeven dat we het participatietraject serieus nemen en ook de argumenten die daarbij worden gegeven.'

Toch kan de vlag nog niet definitief uit. Daar moet Aarlanderveen een aantal maanden op wachten. Dertien gemeenten in de regio werken samen met de provincie en waterschappen aan de Regionale Energie Strategie (RES), die komende zomer tot een politiek akkoord moet leiden. De mening van alle lokale overheden telt even zwaar. 'Wij hebben dermate goede argumenten, dat de kans heel groot is dat in Aarlanderveen geen windmolens komen', meent Van Zuylen.

Grotere windturbines

In plaats van de polder van Aarlanderveen ziet het gemeentebestuur nu het Boskoops-Hazerswoudse ITC-terrein als mogelijke locatie om windmolens te plaatsen. Wethouder Van Zuylen heeft het verzoek ingediend om die plek toe te voegen aan de RES. Wel moeten dan grotere windturbines geplaatst mogen worden op het International Trade Centre dan op dit moment zijn toegestaan op bedrijventerreinen.

Richting de zomer moeten alle plekken waar een concrete kans is dat windmolens geplaatst worden, bekendgemaakt zijn.