Gemeente Alphen ‘staat positief tegenover landelijk vuurwerkverbod’

Foto: Julius Verzaal

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een landelijk verbod'. Met dat antwoord aan persbureau ANP zegt de gemeente Alphen aan den Rijn dat wat hen betreft een vuurwerkverbod in Nederland kan komen.

Ongeveer tweehonderd gemeenten in Nederland hebben antwoord gegeven op de jaarlijkse vraag van het persbureau. Het aantal gemeenten dat voorstander is, is ten opzichte van een jaar geleden opgelopen van zo'n dertig tot ruim vijftig. De meeste gemeenten zijn neutraal. Ze laten de beslissing aan de landelijke politiek en zeggen dat ze zich aan dat besluit houden.

Jaarwisseling 2022-2023:

Ongeveer tachtig prullenbakken, twintig minicontainers, drie ondergrondse containers, een lichtmast en bestrating op verschillende locaties zijn tijdens de meest recente oud & nieuw vernield in de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de jaarwisseling was er al voor zo'n 37.600 euro schade toegebracht, daar kwam na oud & nieuw nog eens 31.660 euro bij. Tijdens en rond de jaarwisseling van 2021 op 2022 is in totaal 129.700 euro schade toegebracht.

Lees ook: Alphense tafeltennisclub dupe van vuurwerkvandalisme: 'Wie helpt ons uit de brand?'

Wat vinden onze buurgemeenten?

Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn tegen een landelijk vuurwerkverbod. 'De overlast die nu wordt ervaren, inclusief de vernielingen die nu worden gepleegd, zijn vooral het gevolg van het afsteken van illegaal vuurwerk. Er zal dus eerder een betere aanpak moeten komen op het bezit, vervoeren en afsteken van illegaal vuurwerk', vindt Kaag en Braassem.

Nieuwkoop: 'We zijn geen voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. Wij vinden de georganiseerde (kinder)vuurwerkshows, zoals we in Nieuwveen en Nieuwkoop hebben, een prima alternatief.' Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn overigens de enige twee gemeenten in de provincie Zuid-Holland die uitspreken tegen een landelijk vuurwerkverbod te zijn.

Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zoetermeer pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod. 'Wij zijn niet tegen vuurwerk, maar maken ons wel zorgen over de schade en het letsel dat door het verkeerd omgaan met vuurwerk teweeg wordt gebracht. Daarom staan wij positief tegenover een eventueel landelijk vuurwerkverbod', klinkt het vanuit Zoetermeer. Zoeterwoude heeft niet geantwoord.

Leiden, Woerden en Gouda

Leiden en Woerden, twee grote steden in de nabijheid van Alphen, zijn ook voor een landelijk vuurwerkverbod. De gemeente Leiden stipt aan dat de burgemeester de wens heeft uitgesproken om Leiden in drie of vijf jaar vrij te maken van consumentenvuurwerk: 'Afhankelijk van het draagvlak in de stad, de handhaafbaarheid van het verbod en ervaringen met andere vuurwerkvrije zones, wordt toegewerkt naar een vuurwerkvrije stad. Mogelijk biedt een landelijk vuurwerkverbod en/of nadere regelgeving vanuit het Rijk ook meer mogelijkheden met betrekking tot het handhaven van een dergelijk verbod.'

De burgemeester van Woerden is ook voorstander van een landelijk vuurverbod. 'De overlast van vuurwerk is groot: qua geluid voor mens en dier en daarnaast is het ook nog enorm milieuvervuilend. Het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland stijgt ieder jaar weer. Een verbod helpt echter alleen als de verkoop ook verboden gaat worden.' Een kanttekening daarbij is wel dat volgens de burgemeester illegaal vuurwerk altijd zal blijven. Gouda, samen met Alphen en Woerden de drie grootste steden in het Groene Hart, heeft geen antwoord gegeven op de vraag van het ANP.

Vier grote steden

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn ook voorstander. 'Voorstander van landelijk vuurwerkverbod', antwoordt Amsterdam desgevraagd. 'Het college is voorstander van een landelijk vuurwerkverbod; landelijk beleid zal het lokale verbod versterken', stelt Rotterdam.

'Voorstander van landelijk vuurwerkverbod, maar zolang dat er niet is, is een gemeentelijk verbod volgens het college niet te handhaven', meent Den Haag. Utrecht heeft geen toelichting gegeven.

Lees ook: Kluisjes controleren en in gesprek met jongeren: zo wordt onrust in Rode Dorp aangepakt