Gepubliceerd op 06 September 2019 om 10.16 uur

Gemeenteraad akkoord met extra miljoen voor renovatie oude raadhuis in Boskoop

BOSKOOP - Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad gaat instemmen met de extra kapitaalinjectie die nodig is om het oude raadhuis in Boskoop te renoveren. Door achterstallig onderhoud is er ruim 1 miljoen euro extra nodig, bovenop de eerder berekende 1 miljoen euro, voor de verbouwing en de inrichting van het openbaar gebied rond het voormalige gemeentehuis.

Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad kondigden raads- en commissieleden donderdagavond schoorvoetend aan in te stemmen, eind deze maand tijdens de daadwerkelijke gemeenteraadsvergadering. De politici vinden het belangrijk dat het raadhuis behouden blijft voor Boskoop en willen de gedane belofte nakomen.

Wel wordt het college van burgemeester en wethouders verweten dat de aanvankelijke kostenraming bij lange na niet blijkt te kloppen. 'Het is de zoveelste kostenoverschrijding. Dat baart me veel zorgen', stipt PvdA-raadslid Ernst-Jan Straver aan. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) moet van de gemeenteraad nagaan of rijkssubsidie verkregen kan worden voor de renovatie, omdat het om een monumentaal gebouw gaat.

Hieronder kun je de radio-interviews met wethouder Gerard van As (Nieuw Elan), raadsleden Helma van der Louw (CDA) en Ernst-Jan Straver (PvdA) en commissielid Bram Strookman (Beter Alphen) beluisteren.
advertentie
 
advertentie