Gnephoekberaad trekt aan de bel bij provincie

Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Gnephoekberaad maakt zich zorgen over de financiële onderbouwing van het Contourenplan Gnephoek en heeft in een brief de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland verzocht om kritisch naar het stuk te kijken.

Het Gnephoekberaad is onlangs opgericht en bestaat uit vier bewonersorganisaties: Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard Landlustweg (SLLLL), vereniging Maak Het Hart Niet Hard (MHHNH), Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW) en Dorpsraad Woubrugge. 

'Wij zijn geen actiegroep, maar een kritisch overlegorgaan', aldus voorzitter Albert Dorrestein. 'De gemeente doet weinig aan burgerparticipatie en dat vinden wij bij zo'n project wel voor de hand liggend.'

Dure woningbouw

De gemeenteraad in Alphen aan den Rijn stemde onlangs in met het Contourenplan, dat nu bij de provincie ligt. Volgens het Gnephoekberaad is de financiële onderbouwing van het plan onvolledig en sterk afhankelijk van de steun van de Rijksoverheid.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal, zegt Dorrestein. 'Je zult technische aanpassingen moeten doen, door het type grond en water. Dat het dure woningbouw wordt, legt een claim op het type woningbouw dat daar plaats moet vinden.'

Om het project verder te financieren, wordt 40 procent van de 5500 woningen gebouwd voor de vrije sector. 30 procent is bestemd voor het middensegment en 30 procent voor sociale woningbouw. Volgens Dorrestein is 30 procent sociale woningbouw te weinig en heeft de provincie in het coalitieakkoord 40 procent toegezegd. 

'Moeilijk om tot een goed plan te komen' 

'Sociale woningbouw is relatief dure woningbouw. Ondanks dat het minder oplevert, zul je flink moeten investeren in de infrastructuur bijvoorbeeld, maar ook in zorgvoorzieningen zoals scholen en welzijnsorganisaties. Je kan op je vingers natellen als je die dure voorzieningen nodig hebt, dat het ook moeilijker is om tot een goed plan te komen.'

En dus schreef het beraad een brief naar de provincie 'om hen nog eens te wijzen op wat er in het coalitieprogramma staat'. Het gebied heeft een speciale benadering nodig, vindt de voorzitter. 'Het is belangrijk dat er straks ook voor de Alphenaar gebouwd gaat worden en niet alleen maar voor welgestelden uit de verre omgeving.' 

De plannen hebben volgens het beraad grote impact op de infrastructuur, het openbaar vervoer en natuur en milieu. 'De effecten voor het woon- en leefklimaat in Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk en Woubrugge zijn groot. Daarvoor is naar onze mening te weinig aandacht in de plannen.' 

Meer duidelijkheid

Volgens het Gnephoekberaad moet er eerst meer duidelijkheid komen over de aspecten die een verantwoorde woningbouw in de Gnephoek noodzakelijk maken. Verder vindt het overlegorgaan dat duidelijk moet worden op welke wijze dit gefinancierd gaat worden. 

'Het kan ook niet zo zijn dat de gemeente en dus ook de inwoners zich in de schulden moet steken om woningbouw in de Gnephoek mogelijk te maken', tekenen zij op.     

Of de brief wat uit gaat halen kan Dorrestein nog niet zeggen. 'Dat weet je nooit van tevoren natuurlijk, maar het is in ieder geval een serieuze poging om er wat aan te doen.'

Lees ook: Dit zijn de huizen die gebouwd gaan worden in de Gnephoek