Gratis OV-pas voor de laatste keer met jaar verlengd

Arriva-bussen in Alphen aan den Rijn Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – De Voor-Elkaar-Pas wordt voor de laatste keer nog met een jaar verlengd. Met deze pas kunnen mensen die slecht ter been zijn gratis met het OV meereizen.

Een aantal reizigers heeft in 2020 de Voor-Elkaar-Pas gekregen om gratis gebruik te maken van de bus. Daarmee wilde men het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Door de Voor-Elkaar-Pas kan er onbeperkt gratis gereisd worden met alle Arriva-bussen in de regio Zuid-Holland-Noord. Daarnaast mag er een begeleider gratis meereizen.

Qbuzz neemt OV over van Arriva

Het contract tussen Arriva en de gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 2020 gestart en vervolgens steeds met een jaar verlengd. Voor 2024 zal dit nog weer een keer verlengd worden, maar dus wel voor de laatste keer.

Vanaf 15 december 2024 zal Arriva namelijk niet meer het openbaar vervoer verzorgen, want Qbuzz neemt het stokje over. Daarmee eindigt de mogelijkheid om de pas te gebruiken. Op dit moment is nog niet bekend of Qbuzz met een soortgelijk reisproduct komt. Er wordt nog onderzocht of er een verbinding tussen de Voor-Elkaar-Pas en de toekomstige Alphenpas gemaakt kan worden.

Mobiliteit van belang om eenzaamheid te voorkomen

De mobiliteit van inwoners is volgens het college van Burgemeester en wethouders belangrijk om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. De afgelopen jaren is er daarom geïnvesteerd in het aanpassen van bushaltes en het toegankelijk maken van bussen voor mensen die slecht ter been zijn. Hierdoor kan de gemeente het vervoer voor minder mobiele inwoners verder uitbreiden.

Door deze aanpassingen kan een deel van de gebruikers van het doelgroepenvervoer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in plaats van vervoer van deur tot deur ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De Wmo helpt mensen met een beperking aan de hulp, ondersteuning en voorzieningen die ze nodig hebben.

Ongeveer 30 procent van de gebruikers van het doelgroepenvervoer maakt gebruik van het OV. Het vervoer voor deze groep wordt geregeld door Regiotaxi Holland-Rijnland.

Kostbaar door vergrijzing en in lijn met VN-Verdrag

Voor de gemeente is het doelgroepenvervoer erg kostbaar. Door de vergrijzing wordt verwacht dat het gebruik van dit type vervoer de komende jaren weer toeneemt. De gemeente wil het OV toegankelijker maken voor de gebruikers van het doelgroepenvervoer om kosten te besparen.

Door onbekendheid met het OV zijn veel reizigers in het doelgroepenvervoer echter niet bekend met de voordelen ervan. Arriva heeft onderzocht dat ongeveer 25 tot 30 procent van de reizigers van het doelgroepenvervoer in staat is om gebruik te maken van het OV. Dit komt overeen met het percentage dat de Voor-Elkaar-Pas gebruikt. Doordat reizigers gratis begeleiding mee mogen nemen met de Voor-Elkaar-Pas krijgen ze ook meer ervaring met het gebruik van het OV.

De Voor-Elkaar-Pas is ook in lijn met het VN-Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. De pas wordt vooral in de spitsuren gebruikt. Juist de periode waar momenteel bij de Regiotaxi problemen in worden ondervonden.

Financiële kosten voor gemeente

Het verlengen van de Voor-Elkaar-Pas kost de gemeente Alphen aan den Rijn 41.600 euro. Ongeveer 700 inwoners hebben zo’n pas. De gemeente betaalt voor iedere pas een vast bedrag per jaar ongeacht of mensen de pas wel of niet gebruiken. Het afgelopen jaar gebruikte 26 procent van de gebruikers de pas minimaal één keer per jaar.

In totaal is er in de periode van juli 2022 tot en met juni 2023 60.891 kilometer in 8.265 ritten met de Voor-Elkaar-Pas gereisd in het OV. Als dit aantal kilometers in 2024 ook weer wordt gehaald, dan zal de gemeente hierdoor ongeveer 60.000 euro besparen.

Lees ook: Van stoelverwarming tot serie kijken in de bus: Qbuzz pakt flink uit