Hierop gaat de gemeente tientallen miljoenen euro’s bezuinigen

Foto: John van der Tol

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn gaan vanaf volgend jaar meer betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Verder wordt een aantal grote projecten opgeschort en stelt het college voor om zwembad De Hoorn af te stoten. Het gemeentebestuur maakte donderdag bekend welke maatregelen zij wil nemen om het begrotingstekort van de komende jaren op te lossen.

Vanaf 2026 gaat het Rijk drie miljard euro bezuinigen op het gemeentefonds. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn betekent dit in 2025 een begrotingstekort van 15,9 miljoen euro. Dit loopt op tot 25,6 miljoen euro in 2028. Het is de grootste bezuinigingsoperatie ooit voor de gemeente. Daardoor worden verschillende ambities in de ijskast gezet.

Projecten stopgezet

Het college wil gaan investeren in zwembad AquaRijn en heeft besloten om De Hoorn af te stoten. Daarnaast is ervoor gekozen om bij De Bijlen niet twee nieuwe sporthallen te realiseren, maar slechts één hal.

Verschillende projecten voor de lange termijn worden vertraagd. Dat geldt onder andere voor het aanpakken van de verkeerssituatie bij Hazerswoude-Dorp en de snelfietspaden tussen Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Leiden. Ook wordt de stekker getrokken uit plannen voor het opknappen van het Europapark en de herinvoering van de Alphenpas.

Intern gaat de gemeente op de organisatie bezuinigen. Daardoor wordt de gewenste investering in de organisatiestructuur vertraagd. Ook wil de gemeente het inhuren van externe krachten terugdringen. Hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste bezuinigingen en maatregelen.

Bezuinigingen (opgeteld in de periode van 2025 tot en met 2028) 

Infrastructuur en mobiliteit

 • Schone buurtcoaches: 1.000.000 euro
 • Uitstellen snelfietspad Alphen/Bodegraven: 67.000 euro
 • Uitstellen snelfietspad Alphen/Leiden: 56.000 euro
 • Vertragen aanpakken verkeerssituatie Hazerswoude-Dorp: 46.000 euro
 • Openbare verlichting, verkeersborden, groenvoorziening en gladheidsbestrijding: 96.000 euro
 • Mobiliteit Ruimte: 52.000 euro
 • Kleinschalige aanpassingen: 48.000 euro
 • Verkeersonderzoeken: 80.000 euro

Openbaar gebied

 • Opknappen Europapark: 693.000 euro
 • Sluiting Kinderboerderij Bospark: 90.000 euro
 • Baggeren: 756.000 euro
 • Vervallen budget maatwerk werkzaamheden: 2.400.000 euro
 • Transitiebudget Ontwikkelend beheren: 400.000 euro
 • Recreatieve routes: 4.000 euro

Wonen

 • Plan Gezond Stadshart: 200.000 euro
 • Meerjaren onderhoudsplan overig vastgoed: 1.124.000 euro
 • Structuurplannen: 100.000 euro

Energie, Klimaat en Economie

 • Vervallen extra budget klimaatadaptie: 3.250.000 euro
 • Verlaging budget zero-emissiezone: 1.000.000 euro
 • Duurzaamheidsprogramma: 1.000.000 euro
 • Gemeentelijk milieubeleid: 184.000 euro

Sociaal domein

 • Alphenpas: 2.000.000 euro
 • Rijnvicus: 800.000 euro
 • Huishoudelijke ondersteuning (afschaffing abonnementstarief): 3.600.000 euro
 • Risicobudget bijstandsuitkeringen: 2.400.000 euro
 • Maatschappelijk vastgoed: 2.600.000 euro
 • Innovatie minimabeleid: 375.000 euro
 • Maatschappelijke zorg: 48.000 euro
 • Sociaal domein algemeen: 2.000.000 euro
 • Dubbelingen Preventie: 6.800.000 euro
 • Businesscase Wmo: 6.000.000 euro
 • Sociale activering: 600.000 euro
 • E-diensten Serviceplein: 1.000.000 euro
 • Stichting BARKA (EU-arbeidsmigranten): 100.000 euro
 • Arbeidsparticipatie (inzet externe partijen): 800.000 euro

Onderwijs, kinderopvang

 • Zelf- en samenredzaamheid leerlingenvervoer: 280.000 euro

Sociaal en Cultuur

 • Cultureel erfgoed: 100.000 euro
 • Bibliotheekwerk: 400.000 euro (vanaf 2027)
 • Verlaging subsidie Castellum: 500.000 euro (vanaf 2026)

Sport

 • Sportverenigingen: 800.000 euro
 • Zwembaden De Hoorn en AquaRijn: 1.192.000 euro
 • Bij de Bijlen één sporthal (ipv twee): 3.000.000 euro
 • Meerjaren onderhoudsplan Sport vastgoed: 732.000 euro
 • Sporthallen: Aanvulling tot concept Multifunctionele Sport Accommodatie: 800.000 euro
 • Sport Divers: 400.000 euro

Economie

 • Economie, Greenport, Toerisme: 724.000 euro
 • Citymarketing: 256.000 euro
 • Uitstel vervangen/verbreden 3e brug Zuidwijk: 68.000 euro
 • Vergroening bedrijventerreinen: 175.000 euro

Toerisme en recreatie

 • Gebiedsprogramma RVS: 200.000 euro

Overhead

 • Inhuur/formatie: 5.250.000 euro
 • Gemeentelijke huisvesting Italiëweg: 150.000 euro
 • Recruitment: 400.000 euro
 • GR BVO RenB: 1.000.000 euro
 • Nog in te vullen taakstelling: 250.000 euro
 • Technische installaties: 2.000 euro

De bezuinigingen leveren 9,575 miljoen euro op in 2025, oplopend tot 19,354 miljoen euro in 2028.

Aan de andere kant krijgt de gemeente ook meer inkomsten, doordat onder andere de ozb en de rioolheffing omhoog gaat. Verder gaan de parkeertarieven omhoog en moeten de kosten voor het riool en het aanvragen van vergunningen voor evenementen kostendekkend worden. 

Extra inkomsten (opgeteld in de periode van 2025 tot en met 2028) 

 • Einde 1,5 uur gratis parkeren (vanaf 1-1-26): 150.000 euro
 • Verhogen parkeertarieven (straat en garages): 800.000 euro
 • Verhogen tarief vrachtautoparkeren: 200.000 euro
 • Verhogen ozb woningen en niet woningen: 1.920.000
 • Verhogen bijdrage Kaag en Braassem voor uitvoeren belastingtaak: 800.000 euro
 • Verhogen toeristenbelasting: 500.000 euro
 • Kostendekkendheid riool: 2.400.000 euro
 • Kostendekkend maken evenementen: 2.500.000 euro
 • Kostendekkend maken wabo: 800.000 euro 

De extra inkomsten leveren de gemeente 6,350 miljoen in 2025, oplopend tot 7,600 miljoen in 2028. 

Lees ook: Samenwerking tussen gemeenteraad en college voor bezuinigingen: tientallen miljoenen euro’s gevonden