Inbreien of uitdijen: hoe heilig zijn de randen van het Groene Hart?

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Inbreien. Dat is wat de provincie Zuid-Holland het liefst ziet om het woningbestand in de regio te vergroten. Bouwen op locaties binnen bestaande dorpskernen. Op stukken groen binnen een dorp of stad, of door het herontwikkelen van binnenstedelijke gebieden. Maar wat als die mogelijkheden er nauwelijks zijn of zelfs op beginnen te raken?

In het derde deel van de documentaireserie Het Groene Hart - Het begeerde land bezoekt programmamaker Erik Kooyman onder andere de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. De polder waar de meerderheid van de Alphense politieke partijen de pijlen op heeft gericht om te gaan bouwen. Niet inbreien, maar uitdijen. Noodzakelijk volgens wethouder Gerard van As (Nieuw Elan), omdat er volgens hem binnenstedelijk te weinig opties zijn.

Uit het onlangs gepresenteerde adviesrapport van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken rolde een voorkeursscenario voor 5500 woningen in de Gnephoek. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, neemt dat advies over. Voor de zomer van 2023 moet er een definitief besluit vallen. Dan moet blijken hoe heilig de randen van het Groene Hart op die plek zijn.

'Dit gebied gaat hoe dan ook veranderen'

De Gnephoekpolder is niet de enige locatie waar de houdbaarheid van het Groene Hart wordt uitgetest. Uitkijkend over een polder bij Woubrugge fantaseert Arie Feij, directeur van Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, over de toekomst van het gebied. 'Dit gebied gaat hoe dan ook veranderen. Maar laten we het dan alsjeblieft doen zoals we het hebben willen en het niet te veel aan het toeval overlaten, met iedere keer een klein stukje er af snoepen', zegt Feij.

Met de stichting zet Feij zich in om werkende jongeren aan een woning te helpen. Ook over woningbouwplannen die niet uitsluitend voor die doelgroep bedoeld zijn, spreekt Feij zich uit. 'Kom nou eens met een totaalplan', zegt hij over de weilanden vol groen. In zo'n plan moet volgens hem worden vastgelegd welke stukken groen er behouden blijven. 'Maar waar gaan we ook zeggen van: zo hebben we wel genoeg agrarisch erfgoed.'

De documentaireserie wordt van maandagavond tot en met zaterdagochtend uitgezonden op televisie bij Studio Alphen, direct na de reguliere televisieprogrammering. Het derde deel is ook hieronder te bekijken.