Rapport over Gnephoek: advies om 5500 huizen te bouwen in Alphense polder

Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)
Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niets lijkt het bouwen van duizenden huizen in de Alphense Gnephoekpolder nog tegen te kunnen houden. In een rapport van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken staat dat een scenario met 5500 nieuwe woningen in de Gnephoek 'het meest realistisch' is. Die aanbeveling neemt minister Hugo de Jonge over. 'Ik zie dit advies als een doorbraak', reageert de bewindsman.

Kuijken is begin juni door het kabinet aangesteld als 'mediator' tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Lijnrecht staan die twee partijen tegenover elkaar als het gaat om woningbouw in de Gnephoek. In het rapport van Kuijken worden vier scenario's geschetst: één zonder huizenbouw en drie mét.

Volgens hem is het 'meest realistische scenario' de bouw van 5500 huizen in het noordelijke deel van de Gnephoek, het poldergebied ten westen van Alphen, omdat daar 'een stevige bodemgesteldheid' is. In dit scenario kunnen 'de bestaande natuurwaarden worden versterkt', concludeert Kuijken. Daarnaast kunnen 'de wateropgave en een duurzaam gebruik van de bodem' worden opgepakt.

Besluit vóór de zomer van 2023

Met het bouwen van 5500 nieuwe huizen in de Gnephoek denkt Kuijken dat 'kan worden bijgedragen aan de woningbehoefte en de dynamiek in Alphen aan den Rijn als gemeente met meer dan 100.000 inwoners'. De Jonge laat het advies verder uitwerken. Wat hem betreft 'ligt er nu na jarenlang praten en discussiëren een duidelijk en realistisch voorkeursscenario voor de Gnephoek'.

De minister geeft aan het advies te hebben besproken met gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de regio. Gezamenlijk moeten zij tot een definitieve beslissing komen. 'Afgesproken is het voorkeursscenario nader uit te werken en te onderzoeken. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een besluit, waarover vóór de zomer van 2023 bestuurlijk wordt overlegd', aldus De Jonge.

'Niet nodig om polder vol te bouwen'

Of de Gnephoek wel of niet bebouwd moet worden, is al decennialang onderwerp van discussie. De gemeente Alphen wil dat er de komende acht jaar minstens 7.500 tot zelfs 10.000 huizen in het poldergebied verrijzen. ‘Onontkoombaar’, aldus wethouder Gerard van As (Nieuw Elan). 'We zitten met een enorme woningdruk, met wachtlijsten van acht à negen jaar. Dat is niet langer houdbaar.’

Dat wordt vooralsnog tegengehouden door de provincie Zuid-Holland, omdat die de locatie niet geschikt acht voor grootschalige woningbouw en er volgens gedeputeerde Anne Koning (PvdA) voldoende ruimte is voor nieuwe huizen in Alphen-stad. ‘Het is niet nodig om een polder vol te bouwen’, zo luidt haar stellige overtuiging.

Meer druk op de provincie

Om uit de impasse te komen, heeft de Tweede Kamer verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (CDA) eind mei opgedragen uiterlijk nog dit jaar een knoop door te hakken. Hij moet als bemiddelaar optreden tussen de bakkeleiende gemeente en provincie. ‘Hiermee komt er nog meer druk op de provincie te liggen’, beweert VVD-Kamerlid Peter de Groot, met wiens motie werd ingestemd.

Lees ook: ‘Projectontwikkelaars lobbyen voor woningbouw in Alphense Gnephoek’