Meer spijbelende leerlingen door kampioensfeest Feyenoord

Foto: Pixabay

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – Het aantal leerlingen dat heeft gespijbeld is het afgelopen schooljaar toegenomen, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de leerplicht van de gemeente Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Dat komt mede door het kampioensfeest van Feyenoord en de Oekraïense leerlingen.

‘Over de gehele linie is te zien dat we het goed doen en de meeste leerplichtige kinderen onderwijs volgen’, meldt de gemeente. Het aantal keren van absoluut verzuim is echter wel toegenomen, maar dit komt volgens de gemeente door de stijging van het aantal Oekraïense kinderen in de leerplichtige leeftijd. Zij volgden vorig schooljaar deels online les via Oekraïense scholen.

In totaal is het aantal keer relatief verzuim in het afgelopen schooljaar echter toegenomen van 303 naar 353. Dit heeft deels te maken met een stijging van het luxe verzuim. Deze toename is mede veroorzaakt door het kampioensfeest van Feyenoord, waar een aantal leerplichtige kinderen voor hebben gespijbeld. Een andere reden is dat men beter uitleg heeft gegeven op scholen over verzuim en daardoor werden er meer spijbelaars gemeld.

Soorten verzuim: Absoluut verzuim is als een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. Relatief verzuim kan bestaan uit wettelijk verzuim, langdurig verzuim, overig verzuim en luxe verzuim. We spreken over wettelijk verzuim bij ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer les- of praktijktijd gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken. Luxe verzuim is zonder toestemming van de school of van de leerplichtconsulent buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school spijbelen. Wanneer een jongere minimaal vier aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is dan spreken we van langdurig relatief verzuim.

Lees ook: TikTok-docent Lieke hoeft geen eigen talkshow: ‘Tenzij het over verpleegkunde gaat’