Meerderheid gemeenteraad wil geen windmolens langs N11: ‘Hoeven niet braafste jongetje van klas te zijn’

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Een meerderheid van de gemeenteraad wil geen lint aan windmolens langs de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk. Dat is de conclusie na een eerste politieke debat over de toekomstvisie van Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van dertien regionale gemeenten waar ook Alphen deel van uitmaakt.

De dertien verschillende colleges van burgemeester en wethouders zijn samen met de provincie en waterschappen tot een akkoord gekomen over - onder meer - locaties waar in de toekomst (mogelijk) windturbines geplaatst kunnen worden. Nu is het aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen waterschapsbestuur om voor de zomervakantie in te stemmen met het visiedocument. Maar de Alphense gemeenteraad wil dat duurzaamheidswethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) de N11 als potentiële windmolenlocatie schrapt.

Nieuw Elan, CDA, PvdA, SP, Beter Alphen, SGP en Dorpen en Wijken Belangen - gezamenlijk goed voor 22 van de 39 zetels - zien er geen heil in. Andere politieke partijen hebben zich nog niet uitgesproken en wachten een tweede debat in juni af, als daadwerkelijk 'de regionale energiestrategie' op de agenda van de gemeenteraads(commissie)vergadering staat.

Tot 240 meter hoog

'De burger is niet betrokken bij het vinden van de zoeklocaties. Er is gefaald in dit beginproces', vindt PvdA'er Peter Bakker. De beslissingen zijn nu 'van achter het bureau' genomen. Het heeft tot gevolg dat omwonenden protest aantekenen. Volgende week donderdag biedt actiegroep TurbulenT uit Hazerswoude-Rijndijk de gemeenteraad een petitie aan om hun ongenoegen te uiten. Ook op andere plekken in de regio is verzet tegen aangewezen windmolenplekken.

Tot 240 meter hoog zouden de windturbines langs de N11 moeten worden. 'Als je op de rand van een bedrijventerrein een windturbine plaatst, weet je dat de slagschaduw en het geluid tot een bepaalde plek komt. En dan is dat veel minder erg dan wanneer je ze plaatst langs de N11 in Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk) en Kerk en Zanen (Alphen aan den Rijn)', meent Bakker. Nu gaan buurtbewoners in Bakkers ogen te veel hinder ondervinden aan de witte reuzen.

Zo'n rand van een bedrijventerrein zou het Boskoops-Hazerswoudse ITC/PTC-terrein kunnen zijn. Ook die plek is aangemerkt als potentiële windmolenlocatie. Daar zijn vooralsnog geen bezwaren tegen vanuit de gemeenteraad. 'Je kunt de windturbines beter clusteren op één plek. Dat is veel beter dan in lijnen, dan heb je ineens overal windmolens', luidt de mening van PvdA.

Maximacentrale

Nieuw Elan-raadslid Peter Versteeg vindt dat de nadelen van windturbines langs de N11, namelijk het aantasten van het landschap en het woongenot als de exemplaren te dicht bij woningen worden geplaatst, niet in verhouding staan met de voordelen. Windmolens leveren weliswaar energie op, maar naar eigen zeggen heel weinig in vergelijking met andere grote elektriciteitscentrales elders in Nederland, zoals de Maximacentrale in Flevoland. 'Dan moet je je afvragen of je dit als politiek wel moet willen, want dit gaat eigenlijk nergens over.'

En dan is er volgens Versteeg ook nog eens helemaal geen draagvlak onder inwoners, constateert hij op basis van de commotie die is ontstaan. Wat dan wel? 'Lokale energieopwekking moet alleen kleinschalig en daar waar het kan', vindt Versteeg. 'Zonnepanelen op daken van bedrijven, windmolens alleen waar ze geen schade toebrengen. Maar ook: wat zou waterstof en kernenergie kunnen betekenen?' En verder moet landelijk beleid uitgestippeld worden om de energiedoelstellingen te halen. 'Dan volgen wij als gemeente. Maar wij hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn.'

N207 en N209

Naast de N11 en het ITC/PTC-terrein, die als zogeheten zoeklocaties zijn aangemerkt in 'de regionale energiestrategie', staan de N207 en N209 als reservelocaties op de lijst. In beide gevallen zouden de windturbines langs de provinciale wegen komen te staan. Maar dat is vooralsnog niet aan de orde.

Aanvankelijk was ook de polder van Aarlanderveen aangewezen als windturbinelocatie, maar die plek is geschrapt na protest van bewoners.

Hieronder zijn de radio-interviews met Peter Bakker (PvdA) en Peter Versteeg (Nieuw Elan) te beluisteren.