Minister wil praten over woningen bouwen in Gnephoek en Noordrand

Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wat demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken betreft, gaat zij in gesprek met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn om te praten over woningbouw in de Gnephoek- en/of Noordrandpolder. Die toezegging deed Ollongren maandag tijdens een Tweede Kamerdebat.

Op initiatief van CDA en VVD is een motie ingediend die de minister oproept om de impasse tussen de provincie en gemeente te doorbreken. Het Rijk moet in hun ogen meer regie voeren bij het bouwen van huizen in polders. Het kan in de ogen van beide regeringspartijen niet zo zijn dat, gezien het huidige woningtekort, als een gemeente woningen wil bouwen op een plek maar de provincie niet, dat de gemeente geen schijn van kans heeft.

'Eén miljoen woningen moeten in de komende jaren gebouwd worden in Nederland. Dat kan niet alleen binnenstedelijk', bepleitte CDA-kamerlid Julius Terpstra. Ondanks de toezegging van de minister, wordt de motie nog in stemming gebracht. Dat gebeurt woensdag. Dan moet blijken of een meerderheid van de Tweede Kamer zich schaart achter CDA en VVD.

'Plannen maken om te bouwen'

'Ik ben blij met de toezegging. Ze omarmt de motie', reageert Terpstra daags na het debat. Hij spreekt de verwachting uit dat de Tweede Kamer in meerderheid zal instemmen, nu de minister gehoor wil geven aan de oproep. 'Er gaan nu plannen gemaakt worden om te bouwen. Ik hoop hiermee een bijdrage geleverd te hebben voor deze wens van Alphen.'

Al wil Ollongren nog niet zo ver gaan. 'Aan het gesprek mogen geen rechten worden ontleend om ook daadwerkelijk te gaan bouwen daar. Want de uitkomst van het overleg staat natuurlijk niet vast.'

De provincie en gemeente praten al jaren over woningbouw in de Gnephoek. Volgens de provincie heeft Alphen nog genoeg ruimte in 'de stad' zelf om het benodigde aantal woningen te bouwen en is het niet nodig om een polder daarvoor op te offeren. De gemeente is een andere mening toegedaan en stelt dat er te weinig plek in in Alphen-stad.