Wel of geen woningen in Alphense polders? Tweede Kamer buigt zich erover

Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Mag er nou wel of niet gebouwd worden in de Alphense polders? Het is al decennialang een hardnekkig politiek hoofdpijndossier. Om tot een oplossing te komen, wordt het maandag besproken in de Tweede Kamer. CDA en VVD dienen een motie in die woningbouw in de polder mogelijk moet maken.

Het initiatief komt uit de koker van CDA-Kamerlid Julius Terpstra. Hij wijst erop dat er landelijk een tekort is aan 330.000 woningen. 'En dat zal in de aankomende jaren alleen maar verder oplopen, heeft de TU Delft berekend. Dus we hebben die woningen keihard nodig', verklaart de Leidenaar.

Dat er sprake is van een impasse, valt eenvoudig te verklaren. De gemeente Alphen aan den Rijn wil namelijk duizenden woningen in de Noordrand- en Gnephoekpolder bouwen, maar daar steekt de provincie Zuid-Holland een stokje voor.

Groot verschil van zicht

Beide partijen hebben een groot verschil van inzicht over de woningcijfers. Zo zegt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) dat de plaats Alphen in 2026 volgebouwd zal zijn en dat er binnen tien jaar behoefte is aan zesduizend nieuwe huizen.

Op haar beurt stelt provinciegedeputeerde Anne Koning (PvdA) dat er vraag is naar 'slechts' 3800 woningen, terwijl er plek zou zijn voor 4500 binnen de bebouwde kom. Pas als de woningbehoeftecijfers deze zomer een ander beeld geven, wil ze nadenken over bouwen in de polders.

Op zoek naar nieuwe locaties

'Wij zetten in op het bouwen voor eigen behoefte en willen daarbij het Groene Hart zoveel mogelijk beschermen tegen verstedelijking', laat Koning weten. Daarbij stipt ze aan dat Alphen bijna een miljoen euro van de provincie krijgt als bijdrage voor een woonwijk in industriegebied Rijnhaven-Oost.

Maar volgens Van As moeten er dus veel meer huizen gebouwd worden in zijn gemeente. En daarin krijgt hij bijval van Terpstra. 'We hebben een gruwelijk tekort aan betaalbare koopwoningen. Dus we moeten op zoek naar nieuwe locaties om te gaan bouwen', beklemtoont het Kamerlid.

Gebieden groen houden

Wat hem betreft liggen er in polders als Noordrand (een weiland boven Alphen) en Gnephoek (ten westen) legio mogelijkheden. Maar de vereniging Maak Het Hart Niet Hard wil juist de gebieden rondom Alphen groen houden. Grootschalige woningbouw is onwenselijk, vindt voorzitter Peter Martens.

'Wij hebben het gevoel dat met nogal wat gemak naar de polders wordt uitgeweken', zegt hij. Zijn voormalige actiegroep - die bestaat uit ruim 150 bezorgde burgers - is niet per se tegen huizenbouw in de poldergebieden. 'Het gevaar is: als je de gemeente en woningbouwmensen een vinger geeft, nemen ze de hele hand.'

'Kijken wat wél mogelijk is'

Martens vervolgt: 'Nu proeven we dat er heel snel wordt gezegd: er moeten vijf- à tienduizend woningen komen in de Gnephoekpolder. Maar dat is dan waarschijnlijk voor mensen uit Leiden, Amsterdam en Den Haag. Wij vragen ons af of onze mooie, groene polder daarvoor opgeofferd moet worden.'

'Ik snap die zorg heel goed, maar ik wil kijken wat wél mogelijk is', zegt Terpstra. 'We hebben ook ontzettend veel daklozen, starters die naar een woning op zoek zijn, ouderen die vast zitten. Dus er is woningnood. En in de Gnephoek liggen prachtige plannen om functies te combineren: groen, wonen en water.'

Strijden tot het einde

Dat laatste geldt in zijn ogen ook voor onder meer de Zuidplaspolder en het gebied bij vliegveld Valkenburg, waar eveneens landelijk over wordt gesproken. Terpstra gaat ervan uit dat zijn motie een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. 'We hebben de luxe niet meer om te treuzelen en om niks te doen.'

Als de CDA'er zijn zin krijgt, vreest Martens dat vooral de rust in een gebied als de Gnephoek verloren gaat. 'Dat zou een heel grote klap zijn. We zullen tot het einde strijden, om aan te tonen dat het gewoon een politiek besluit is en dat het niet is gebaseerd op redelijkheid.'