Ministerie wil ondergrondse route windenergie door Hazerswoude en Benthuizen

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK/HAZERSWOUDE-DORP/BENTHUIZEN - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil ondergrondse stroomkabels aanleggen door Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. Met deze ondergrondse elektrische route wil het ministerie windenergie van de Noordzee transporteren.

Windenergie op de Noordzee speelt volgens het ministerie een belangrijke rol bij het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Er zijn verbindingen tussen de windparken op zee en de locaties op het vasteland nodig om de energie aan land te brengen. Een deel van die verbindingen moet nog worden aangelegd en daarom heeft het ministerie nu een route bedacht die door onze gemeente loopt.

Het gaat om stroomkabels en leidingen voor het vervoeren van waterstof. Met deze nieuwe, extra verbindingen onderzoekt het ministerie van EZK of er tussen 2031 en 2040 ongeveer 29 gigawatt aan windenergie van zee naar land kan worden gebracht.

De mogelijke route

Een van de mogelijke ondergrondse routes komt bij Wassenaar aan land en doorkruist daarna duingebied en Natura-2000 gebied. De route loopt vervolgens noordelijk van Wassenaar en Voorschoten en volgt voor een kort stukje de RijnlandRoute. Dat is een nieuwe wegverbinding van Katwijk naar de A4 bij Zoeterwoude.

Daarna moet de route parallel komen te liggen aan de bestaande hoogspanningslijnen richting Bleiswijk. Deze route loopt daardoor dus langs Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en een stukje langs Benthuizen. 

Zo min mogelijk gevolgen voor mens en natuur

De aanleg van deze ondergrondse stroomkabels wil het ministerie doen met zo min mogelijk gevolgen voor mens en natuur. Daarom is het programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) opgezet. Dit programma duurt ruim twee jaar en daarin wordt onderzocht welke routes en aanlandlocaties het meest geschikt zijn. Het ministerie wil begin 2025 de opties in beeld hebben gebracht.

Dat doet ze onder andere door te kijken naar de impact op natuur en leefomgeving en door te kijken hoe de verbindingen passen in het energiesysteem. Dit doet het ministerie in nauwe samenwerking met provincies, netbeheerders en andere belangenverenigingen zoals natuur- en milieuorganisaties.  

Reactie op onderzoeksplan; informatieavond en webinar

Inwoners kunnen van 23 februari tot en met 4 april reageren op het onderzoeksplan. Mensen kunnen digitaal, per post of mondeling een reactie geven op het concept van het ministerie.

Het ministerie organiseert op 12 maart 2024 tussen 19.00 en 21.00 uur een informatiebijeenkomst in Bergschenhoek bij Boerderij Het Lansingerland aan de Hoeksekade 146. Tijdens de avond wordt het plan uitgelegd en kunnen mensen vragen stellen. Daarnaast wordt er ook nog een webinar georganiseerd op dinsdagavond 19 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Lees ook: Ondanks boosheid wordt bouw nieuw elektriciteitsstation doorgezet