Niet voldoende animo voor Alphense armoedefonds: gemeente wil communicatie verbeteren

Foto: Pixabay

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – Met het voortzetten van het Actiefonds Armoede wil de gemeente Alphen aan den Rijn inwoners ondersteunen die door de aanhoudend hoge prijzen in de problemen komen.

Het college stelde in februari 2023 een budgetplafond vast van 200.000 euro voor de benodigde subsidieregeling. De gemeente werkt nu aan een voorstel om het fonds in 2024 voort te zetten met het resterende budget van vorig jaar. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de resultaten van het Actiefonds Armoede in 2023 en over het voortzetten van het fonds in 2024. 

Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Het gaat hierbij om inwoners en lokale maatschappelijke organisaties die in aanraking komen met inwoners die (financiële) problemen ervaren. Dit geldt voor scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en zorgorganisaties.

‘Start vanwege inflatie die door het dak ging’

De gemeente Alphen aan den Rijn begon vorig jaar met het Actiefonds Armoede. ‘We zijn destijds gestart met het fonds vanwege de inflatie die door het dak ging’, legt wethouder Anouk Noordermeer (VVD) uit. ‘Vanuit de overheid en gemeente wilden we bedenken hoe we onze inwoners konden helpen in die situatie.’

‘We hebben met verschillende organisaties gepraat over de aanpak, ook met de kerk bijvoorbeeld. Je moet als gemeente kijken naar wat organisaties en mensen nodig hebben. Aan de hand van de aanvragen kun je kijken waar de wensen liggen’, zegt Noordermeer.

Toch waren er nog wel wat haken en ogen aan het idee volgens de wethouder. ‘We hebben ook andere taken, dus we moeten goed op de portemonnee letten. De uitgaven voor de subsidie moet je natuurlijk wel goed kunnen verantwoorden, want het is geld van onze gemeente en dus van ons allemaal. Daarom hebben we regels opgesteld waar mensen of organisaties aan moeten voldoen om recht te hebben op de subsidie’, legt ze uit.

Fonds leeft door initiatieven

‘We zien dat het echt leeft in de gemeente’, vertelt Noordermeer. ‘Er zijn al heel veel mooie initiatieven die gebruik hebben gemaakt van het fonds, zoals Ik kook ook voor jou en de Kledingbank in Alphen aan den Rijn.’

Organisaties kunnen maximaal 25.000 euro aanvragen en inwoners maximaal 5.000 euro. Er is in 2024 totaal 150.615 euro beschikbaar. Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is.

‘Er was geld over van vorig jaar en dat hebben we dus overgeheveld naar het budget van dit jaar’, verklaart Noordermeer. ‘Ondertussen zijn er alweer nieuwe subsidies verstrekt, omdat er nog aanvragen van vorig jaar lagen voor activiteiten in 2024. Dus een deel van het budget voor dit jaar is al uitgegeven, maar er kunnen nog aanvragen komen.’

Geleerde lessen die mee worden genomen

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente lessen opgedaan die mee worden genomen in de subsidieordening van het fonds. ‘We hebben lessen geleerd over hoe we onze inwoners beter kunnen bedienen’, vertelt Noordermeer. ‘Daardoor kunnen we beter maatwerk leveren.’

Soms is de subsidie niet toepasbaar voor de aanvraag van mensen. Dat heeft in veel gevallen vaak te maken met de regels die dingen beperken. De gemeente begeleidt deze mensen dan om wel tot een goede aanvraag te komen.

‘In de subsidieordening is er geen rekening gehouden met ZZP’ers die initiatieven starten. Iemand moet een stichting zijn om recht te hebben op de subsidie van het fonds’, legt de Alphense wethouder uit. ‘Op die manier kan worden gecontroleerd hoe iemand met het geld omgaat.’

Communicatie nog een valkuil

Het afgelopen jaar werd slechts een kwart van het budget gebruikt. Daaruit blijkt dat mensen het fonds nog niet zo goed kunnen vinden, ziet Noordermeer ook. ‘Er moeten nog stappen worden gemaakt op het gebied van communicatie. Het blijkt dat het fonds nog best onbekend is en dat mensen nog niet zo goed weten waar ze moeten zijn. Dat is een belangrijke les.’

‘We moeten dat geluid uit de samenleving meenemen en als feedback gebruiken om te ontdekken hoe we het beste mensen kunnen helpen’, zegt Noordermeer. Burgemeester Liesbeth Spies vult haar aan: ‘We zien vaak dat het bij dit soort project even een tijd duurt voordat naamsbekendheid is opgebouwd.’

De gemeente heeft een communicatieplan opgesteld om het fonds beter te promoten. In dat plan staan bijvoorbeeld communicatiemiddelen, zoals nieuwsberichten op de website, tekst over aanvragen op de website, berichten op social media en mails naar maatschappelijke partners en burgerinitiatieven.

Lees ook: WerkVinden Alphen bestaat 10 jaar: ‘Baan is beste zorg voor mensen’