Nieuwe fietsbrug over Aarkanaal gaat Alphen mogelijk 750.000 euro extra kosten

ALPHEN AAN DEN RIJN - Om de nieuwe fietsbrug over het Aarkanaal bij Alphen aan den Rijn te kunnen bouwen is extra geld nodig. Onder andere vanwege gestegen grondstofprijzen, waaronder die van staal, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om 750.000 euro extra te investeren in de nieuwe oeververbinding.

De aanbestedingsprocedure om een geschikte aannemer te vinden is inmiddels gestart. Daaruit blijkt dat aannemers twijfelen aan de haalbaarheid van het project. De 4,25 miljoen euro die al beschikbaar was lijkt niet voldoende. 'Door stijging van de kosten van materialen en personeel noemt men het bedrag niet meer realistisch', aldus het college van b en w. Door het totale budget aan te vullen tot 5 miljoen euro hoopt de gemeente een geschikte aannemer te vinden om de brug te bouwen.

Wethouder Kees van Velzen (CDA) legt uit dat het beschikbare budget een verzameling is van verschillende bijdragen en subsidies. Zo stelt de provincie Zuid-Holland 2,8 miljoen euro beschikbaar en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 900.000 euro. De gemeente heeft tot nu toe 550.000 euro gereserveerd voor het project. Het is niet mogelijk om aanvullende subsidies te verkrijgen, dus is het aan de gemeente zelf om de poeplap te trekken.

Oplevering in 2023

De Alphense gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen om de 750.000 euro al dan niet beschikbaar te stellen. Wanneer de raad daarmee instemt, is het de verwachting dat in februari een aannemer gevonden is. De oplevering van de brug staat halverwege 2023 gepland.

Lees ook: Raad van State veegt bezwaar tegen nieuwe fietsbrug over Aarkanaal van tafel