Plannen voor Centrum Zuid in Boskoop worden uitgewerkt zonder ontwikkelaar Leyten

BOSKOOP - Projectontwikkelaar Leyten heeft besloten om niet mee te werken aan de ontwikkeling van Centrum Zuid in Boskoop. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Samen met VolkerWessels wordt achter de schermen gewerkt aan een plan voor dit deel van het Boskoopse centrum.

In een nieuwe poging om de ontwikkeling langs de Koninginneweg van de grond te krijgen, werd VolkerWessels door de gemeente aangesteld als intermedium met projectontwikkelaar Leyten. De projectontwikkelaar is gevraagd om te participeren in het nieuwe plan, maar heeft in juni te kennen gegeven hier niet aan mee te willen werken.

Leyten is eigenaar van de villa Van Teylingen en de daaromheen gelegen grond, op de hoek van de Koninginneweg en de Voorofscheweg. Door Leyten is eerder een aanvraag ingediend voor een sloopvergunning. De gemeente Alphen aan den Rijn is daarna een procedure gestart om de villa aan te wijzen tot gemeentelijk monument. 'Deze procedure is onderdeel van het onderzoek naar het behoud van het pand in de ontwikkeling van het centrumplan in Boskoop.'

Nu worden er ruimtelijke verkenningen gedaan en schetsplannen gemaakt met en zonder de locatie van villa Van Teylingen. 'Naar verwachting kunnen belanghebbenden na het zomerreces worden voorgelicht over deze planvorming', meldt het college van b en w. Als er een weloverwogen en haalbaar plan uitrolt, kan eind 2021 begonnen worden met de aanbestedingen.