Samenwerking en subsidie voor Keti Koti: ‘Historisch bewustzijn vergroten’

Foto: Pixabay

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – De gemeente Alphen aan den Rijn gaat een financiële bijdrage van 33.500 euro leveren aan de viering en herdenking van Keti Koti op maandag 1 juli 2024. Keti Koti betekent ‘gebroken ketenen’ in het Surinaams, tijdens deze jaarlijkse Surinaamse feestdag herdenkt men de afschaffing van de slavernij, het slavernijverleden en het belang van gelijkwaardigheid.

Het driedaagse programma van Keti Koti in de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit twee delen: herdenken en vieren. Het bevat de volgende onderdelen: een gedenkwandeling, theater, workshops, lezingen en gesprekstafels, culturele optredens en een slotfestival.

‘We willen de gemeenschap verbinden door het historisch bewustzijn te vergroten, maar ook door vooroordelen en discriminatie te bestrijden en samen te werken aan gelijke kansen en een inclusieve samenleving’, meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. ‘Vanuit de geschiedenis maken we de brug naar huidige ontwikkelingen, zoals onderscheid tussen groepen en polarisatie.’

Verankering herdenking

De fracties van GroenLinks, SP, Lokaal Belang Alphen, Gouwe Lokaal, CU en PvdA hebben in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in juni 2023 een motie ingediend genaamd 'Verankering herdenking en viering Keti koti'. Daarin werd aan het college gevraagd om de jaarlijkse herdenking en viering van Keti Koti duurzaam en structureel te verankeren.

Het college heeft deze motie overgenomen en vervolgens onderzocht welke initiatieven er onder inwoners zijn tijdens Keti Koti, om tot een plan te komen wat aansluit bij de behoeften van de samenleving.

Onderzoek naar eigen slavernijverleden, advies van Gouda en RADAR

De gemeente heeft vervolgens contact gelegd met de provincie Zuid-Holland over de onderzoeken naar slavernijverleden. Daarnaast is er met de gemeente Gouda gesproken over Keti Koti in Gouda en ook advies gevraagd aan RADAR over het landelijke netwerk over de herdenking van het slavernijverleden.

‘De rode draad van deze gesprekken is dat voor een inclusieve en veilige samenleving het belangrijk is de doorwerking van het slavernijverleden te verankeren’, schrijft het college. ‘Het is ook belangrijk om te blijven investeren in gelijkwaardigheid en kansen. Zodat discriminatie en racisme voorkomen wordt en dat we hierin als gehele samenleving de verantwoordelijkheid nemen en als gemeente een voorbeeld zijn.’

Budget voor maatregelen en nieuwe subsidie vanuit overheid

De Nederlandse regering heeft in 2022 excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Het Herdenkingsjaar is gestart om binnen het hele Koninkrijk van Nederland stil te staan bij dit deel van de Nederlandse geschiedenis en de invloed hiervan op de huidige maatschappij. Dit loopt van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024.

Daarna start er een nieuw traject als vervolg om bewustwording te vergroten over het slavernijverleden. Het kabinet heeft hiervoor drie doelen opgesteld: kennis en bewustwording over het slavernijverleden, erkennen en herdenken van het slavernijverleden en gevolgen en verwerking van het slavernijverleden.

Voor het bereiken van deze doelen heeft de overheid 100 miljoen euro budget vrijgemaakt voor maatregelen op het gebied van bewustwording, erkenning en doorwerking. Daarnaast heeft de overheid nog eens 100 miljoen euro vrijgemaakt voor een subsidieregeling om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Deze subsidie is vanaf juli 2024 aan te vragen.

Samenwerking om Keti Koti te waarborgen

Om de herdenking en viering van Keti Koti te waarborgen in de gemeente Alphen aan den Rijn is er een samenwerking ontstaan met verschillende betrokkenen, zoals nakomelingen, de bibliotheek, Castellum, Parkvilla, Stichting iDB (voor Inclusie en discriminatiebestrijding), Stichting Participe en cultuurcoaches. Gezamenlijk hebben deze partijen een projectplan opgesteld.

In dit plan worden de aanbevelingen van het landelijk herdenkingscomité en de geleerde lessen van de Keti Koti-viering meegenomen. Ook wordt er gekeken naar voorbeelden uit andere gemeenten zoals Gouda, Rotterdam en Leiden. In het vierde kwartaal komt het college met de uitwerking van een breder voorstel.

Vanaf 2025 kijkt de werkgroep Keti Koti van de gemeente naar de mogelijkheden van de landelijke subsidieregeling. Als deze landelijke subsidie niet genoeg blijkt te zijn om de kosten te dekken, dan wordt Keti Koti meegenomen in de reguliere subsidieregeling van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Lees ook: Slavenhandel en plantages: gemeente gaat eigen slavernijverleden onderzoeken