Sluiting van Ichthusschool komt hard aan: ‘Het geeft een gevoel van falen’

Foto: Studio Alphen

BOSKOOP - Onontkoombaar, maar zeer betreurenswaardig. Zo noemt Gijsbert Buijs het besluit om de Boskoopse Ichthusschool op te doeken. 'Dit is heel erg ingrijpend voor iedereen. Het geeft een gevoel van falen', bekent de directeur van het schoolbestuur.

Bij het schoolplein aan de Snijdelwijklaan is de aangekondigde sluiting het gesprek van de dag. Ouders bespreken de brief die ze aan het begin van de week hebben gekregen, waarin staat dat de christelijke basisschool wordt opgeheven vanwege zwak onderwijs en een tekort aan leerkrachten. 'Vreselijk', vinden veel van het nieuws. Een moeder verwoordt het gevoel van meerdere ouders: 'Dit komt binnen als een bom.'

Voor die sentimenten stelt Gijsbert Buijs alle begrip te hebben. De directeur van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (SPCO) LEV, waar de Ichthusschool onder valt, oogt zelf ook aangeslagen. 'Het is een zeer betreurenswaardige beslissing, die ik in twee woorden kan samenvatten: kwaliteit en kwantiteit.'

Groep 8 geschrapt

Met de term 'kwaliteit' verwijst hij naar het feit dat de school eind vorig jaar door de onderwijsinspectie als onvoldoende is beoordeeld. Het begrip 'kwantiteit' heeft betrekking op een tekort aan leerkrachten. 'Als we zomaar zouden doormodderen, kunnen we leerlingen niet geven wat ze nodig hebben. Dat is voor ons de allerbelangrijkste insteek geweest: zorgen dat kinderen binnen afzienbare tijd een goede leerplek krijgen.'

Buijs benadrukt dat het probleem 'niet van de laatste maanden' is. Zo werd vorig schooljaar groep 8 zelfs al opgeheven, volgens AD Groene Hart omdat de meester zich onveilig zou hebben gevoeld in de klas, al ontkent de docent in kwestie dit. 'Dat was één van de signalen', erkent de directeur. 'Als het gaat om veiligheid, leken we het voor de zomervakantie weer aardig in de tang te hebben. Ook de onderwijsinspectie en toezichthoudende bestuursleden hadden vertrouwen ons plan van aanpak.'

Gezinnen bij elkaar laten

Totdat de school opnieuw te maken krijgt met vertrekkende docenten. Ondanks verschillende 'interventies' - zoals Buijs het zegt - lukt het niet om nieuwe leraren te vinden. 'We hebben zóveel dingen geprobeerd om de school weer op een goed niveau te krijgen: een interim-directie, nieuwe directeur, leerkrachten van andere scholen. Dan moet je bij jezelf nagaan: kan ik het kinderen aandoen om dit minimale onderwijs aan te bieden?'

Het antwoord op zijn zelf gestelde vraag is 'nee', waarop het besluit wordt genomen dat de Boskoopse locatie in augustus 2023 definitief dichtgaat. Dan blijft er wel een andere vraag over: wat gaat er gebeuren met de 146 leerlingen die nu onderwijs krijgen op de Ichthusschool? 'Er is ruimte bij andere scholen in Boskoop of Waddinxveen, maar ouders kunnen andere keuzes maken. We streven ernaar om gezinnen zoveel mogelijk bij elkaar te laten.'

'Gun kinderen betere plek'

'Maar dat is moeilijk, omdat andere scholen ook relatief vol zitten en tegen dezelfde problematiek aanlopen', beseft Buijs. Op korte termijn gaan de lessen wel gewoon door. 'We laten de school tot en met de kerstvakantie draaien zoals die nu draait, maar ik gun de kinderen echt zo snel mogelijk een betere plek. De één zal eerder kunnen vertrekken dan de ander. Voor wie dat heel moeilijk is, zullen we onderwijs blijven bieden tot augustus.'

Onder ouders leven uiteenlopende gedachtes over hoe het nu verder moet met hun schoolgaande kinderen. 'Mijn kind zat hier nog maar net op school, dus ik vind het vooral erg voor andere ouders en kinderen', zegt een bezorgde moeder. 'Het gebeurt allemaal zo laat in het jaar. Wat moet ik nu?', vraagt een andere moeder in gebrekkig Nederlands. Een grootmoeder vertelt dat haar dochter al op de situatie heeft ingespeeld en oma's kleinkind een tijdje terug alvast heeft ingespreven voor een school in Waddinxveen. 'Maar dat maakt het allemaal niet minder triest', besluit ze bedroefd.

Lees ook: Boskoopse basisscholen De Akker en De Populier samen verder als De Hortus