Alphen Vitaal gaat Oekraïense jeugd activeren: ‘Jongeren die vastlopen helpen via sport’

Foto: Pixabay

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – Stichting Alphen Vitaal heeft extra geld gekregen van gemeente Alphen aan den Rijn om sportieve activiteiten te organiseren voor Oekraïense jeugd en jongeren. Het gaat om een bedrag van 10.900 euro.

Met dit budget gaat de stichting ervoor zorgen dat er meer sportieve activiteiten komen voor deze jongeren. Dit zou onder andere bijdragen aan het oplossen van psychische problemen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid.

Psychische problematiek

‘Vanuit onze contacten met de gemeente en vanuit de gesprekken met de scholen horen we dat, naast soms traumatische ervaringen, er ook veel eenzaamheid speelt’, vertelt ArJan Wille, directeur van Stichting Alphen Vitaal. Hij vertelt erbij dat sommige Oekraïense jongeren helemaal alleen en dus zonder ouders zijn. Naast school doen de jongeren vrijwel niets.

Gemeente Alphen aan den Rijn zag dit ook en was vrij direct naar Stichting Alphen Vitaal: ‘Kunnen jullie ze van de bank aftrekken?’ Met sportieve activiteiten gaat de stichting alles uit de kast halen om de Oekraïense jongeren van de bank te krijgen. Stichting Alphen Vitaal werkt ook met andere partijen samen om een relatie met de jongeren aan te gaan, zoals Participe jongerenwerk bijvoorbeeld.

‘Al deze activiteiten moeten in 2024 gerealiseerd worden. Het geld is dus deels voor de extra inzet van de buurtsportcoaches en projectcoördinatoren, maar vooral ook activiteiten en uitvoeringsbudget’, vertelt Wille.

Project Comeback

Sport moet een moment kunnen zijn voor ontspanning, vrienden maken en werken aan jezelf’, zegt de directeur. Om de Oekraïense jongeren te helpen gaat de stichting de samenwerking aan met Stichting In Sport We Trust. Op 11 en 18 maart organiseren de stichtingen ‘Project Comeback’ bij de ISK (Internationale Schakel Klas). Van de ruim tweehonderd ISK’ers zijn er ruim honderd jongeren van Oekraïense komaf.

‘Barbara Barend is de bedenker van het project’, vertelt Wille. ‘Zij heeft haar netwerk van topsporters ingeschakeld om een programma op te zetten om jongeren die vastlopen en kampen met psychosociale problematiek te helpen en inspireren door middel van sport.’

Inspiratiesessies

De topsporters komen niet alleen praten over de successen die ze hebben behaald, maar ook juist over de problemen en uitdagingen waar ze mee te maken hebben gehad. Er worden inspiratiesessie met deze topsporters georganiseerd voor alle leerlingen van de ISK. Aansluitend aan deze sessie krijgen ze een sportworkshop.’

Er is gekozen voor een samenwerking met een organisatie die gespecialiseerd is in rugby. ‘Het is weliswaar een contactsport, maar waarden als respect, discipline en teamwork staan sterk centraal’, legt Wille uit.

Overig programma

De Oekraïense jongeren kunnen rekenen op een wekelijks sportprogramma vanaf medio april. Het programma bevat sportclinics, een outdoor teambuildingsdag en een sportdag georganiseerd voor en door Oekraïense jongeren.

De oudere jongeren organiseren deze sportdag met begeleiding. De dag is ook toegankelijk voor deelnemers onder de 12 jaar oud. Ook in de vakanties gaat Alphen Vitaal door met het organiseren van activiteiten. Sommige activiteiten zijn dan specifiek gericht op de Oekraïners.

‘Goed dat we voor de zomer kunnen starten’

Wille is blij dat het project meteen van start mag gaan: ‘Het is goed dat we voor de zomer al kunnen starten, want veel van deze jongeren moeten na de zomervakantie alweer van het ISK af.’ Volgens het reglement van de ISK mogen jongeren er maximaal twee jaar bij aangesloten zijn.

Dat het nu dus al ingaat zorgt ervoor dat de stichting makkelijker de jongeren kan bereiken: ‘Als de jongeren moeten vertrekken bij de ISK, dan komen ze misschien in een werk- of leertraject. Daardoor zijn ze voor ons moeilijker te bereiken. Het is dus mooi dat we deze jongeren nu voor de zomervakantie al kunnen betrekken’, verklaart Wille.

Aansluiten bij Alphense sportclubs

Stichting Alphen Vitaal houdt nauw contact met gemeente Alphen aan den Rijn en coördinatoren van diverse opvanglocaties. ‘Via hen zijn de jongeren ook nog te benaderen’, aldus Wille.

Stichting Alphen Vitaal hoopt zoveel mogelijk Oekraïense jongeren te kunnen activeren en een relatie met hen op te bouwen. Zo hoopt de stichting dat ze zich verspreiden over de sportclubs in Alphen aan den Rijn: ‘Wellicht kunnen we vanuit onze activiteiten deze jongeren begeleiden naar een sportvereniging. Dit is bij een aantal Oekraïense vluchtelingen al gelukt.’

Lees ook: Oekraïners vormen vriendschap met echtpaar Jaap en Jannie: ‘Het is bijna familie’