Toekomst station Hazerswoude-Rijndijk en ongelijkvloerse kruising voorlopig onduidelijk

Foto: John van der Tol

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - De extra onderzoeken voor station Hazerswoude-Rijndijk en de ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude zijn complex en kosten meer tijd. Dat geeft de provincie aan in een persbericht. 

Momenteel wordt bekeken of de verbeteringen van het spoor tussen Leiden en Utrecht binnen het budget gerealiseerd kunnen worden. De betrokken partijen verwachten in het najaar een besluit te nemen over welke variant de voorkeur heeft. 

Om de bereikbaarheid in het Groene Hart te verbeteren moet de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht verbeterd worden. Sinds 2021 rijdt de trein vier keer per uur in de spitstijd. 

Ingrijpende wijzigingen

Het plan is om een station in Hazerswoude-Rijndijk aan te leggen en de trein ook in de daluren tussen 10.00 en 15.00 uur vier keer per uur te laten rijden. Hiervoor zijn ingrijpende wijzigingen aan het spoor nodig, zoals spoorverdubbeling op een gedeelte van het traject en het sneller laten rijden van de trein op een ander deel van het traject, schrijft de provincie. 

De kosten van station Hazerswoude-Rijndijk en van de ongelijkvloerse spoorkruising en aansluiting van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude op de N11 zijn echter aanzienlijk gestegen. Daarom wordt het programma opnieuw onderzocht, om te kijken op welke manier het programma binnen het budget gerealiseerd kan worden. 

In het najaar van 2023 is geconstateerd dat de kosten van het spoorprogramma aanzienlijk zijn gestegen. Dit betreft zowel het station Hazerswoude-Rijndijk als de ongelijkvloerse spoorkruising en aansluiting. Sindsdien worden alle onderdelen van het programma nader onderzocht, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om binnen het beschikbare budget het programma als geheel te realiseren.

Informatieavond voor buurtbewoners

Er is meer tijd nodig vanwege extra technische vervolgonderzoeken. In het najaar van 2024 verwachten de betrokken partijen gezamenlijk een keuze te kunnen maken over de vervolgstappen. Naast provincie Zuid-Holland gaat dat om de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, de regio Holland-Rijnland, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In september 2024 wordt een nieuwe informatieavond gehouden over station Hazerswoude-Rijndijk. Deze avond heeft als doel om (buurt)bewoners en andere geïnteresseerden bij te praten over de stand van zaken van de planuitwerking voor het station.

Lees ook: Verbetering spoor tussen Leiden en Utrecht ‘terug naar tekentafel’