Twee mogelijkheden voor nieuwe oeververbinding bij Boskoop worden verder onderzocht

BOSKOOP - Twee varianten voor een mogelijke nieuwe oeververbinding bij Boskoop worden verder uitgewerkt. Beter Bereikbaar Gouwe, het collectief van de verschillende betrokken overheden, polst het draagvlak voor die twee varianten op dit moment bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in en rond Boskoop.

Variant Noord omvat een plan voor een nieuwe oeververbinding ten noorden van de Toegangseweg. Verkeer zou dan over de bestaande wegen Roemer, Dijkgraafweg en Burgemeester Smitweg moeten aansluiten op een nieuwe weg. Die loopt onder het treinspoor richting de Gouwe, om daar via een brug of aquaduct aan te sluiten op de N207 tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn.

Variant Midden bestaat nagenoeg compleet uit nieuw aan te leggen wegen. Deze variant leidt vanaf het ITC-terrein naar een nieuwe weg richting de Voorweg waarna het in oostelijke richting verder voert. Ook deze variant kent een onderdoorgang bij het treinspoor en een brug of aquaduct over de Gouwe, die uiteindelijk moet aansluiten op de Halve Raak.

Effecten op verkeer

Beter Bereikbaar Gouwe heeft berekend welke invloed deze varianten zouden hebben op het verkeer in het gebied. Daarbij wordt uitgegaan van de verkeersbewegingen in 2030. De verwachting is dat Variant Noord zo'n 4200 voertuigen per 24 uur zal aantrekken. Het verkeer op de Zijde in Boskoop zou met zo'n 13 procent afnemen en op de N209 tussen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk met zo'n 4 procent. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de Burgemeester Smitweg bijna zes keer zo druk wordt.

Variant Midden zou iets meer voertuigen per etmaal trekken, zo'n 4300 voertuigen. Ook hier is een daling van de verkeersbewegingen op de Zijde (12 procent) en de N209 tussen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk (6 procent) te verwachten. Omdat deze variant bijna geheel bestaat uit een nieuw aan te leggen weg die daarbij tientallen kwekerspercelen zou doorkruisen, wordt door sommigen nu al getwijfeld aan de haalbaarheid van deze variant.

Alhoewel overal nog wordt gesproken over een oeververbinding, is al langer duidelijk dat een nieuwe brug over de Gouwe het hoogst haalbare is. De kosten voor een tunnel of aquaduct zijn vele malen hoger en daarmee onrealistisch. Dat beaamden verschillende politiek bestuurders eerder ook al. Verder is op dit moment überhaupt onvoldoende geld beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding.

Een derde variant ten zuiden van de Boskoopse hefbrug met een toegangsroute die door de Snijdelwijk zou moeten lopen, is inmiddels afgeschoten. Politieke bestuurders zien die variant niet zitten vanwege de doorsnijding van de grote woonwijk.

Planning

Op donderdag 8 en dinsdag 13 december zijn er inloopbijeenkomsten van Beter Bereikbaar Gouwe in het Floragebouw, waar onder andere de schetsontwerpen verder worden toegelicht. Aanmelden is niet meer mogelijk, beide bijeenkomsten zitten inmiddels vol.

Tot en met februari 2023 wordt er met een klankbordgroep verder gewerkt aan de varianten, waarna in maart 2023 de mogelijk aangepaste schetsontwerpen weer worden gepresenteerd. In mei 2023 volgen dan de voorlopige ontwerpen. Als alles volgens planning verloopt zouden gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2023 of begin 2024 een besluit kunnen nemen over een voorkeursvariant.

Lees ook: Definitief geen nieuwe brug over Gouwe ten zuiden van Boskoopse hefbrug