Vergadering gemeenteraad over Spoorbos verstoord, politie verricht arrestaties

Gepubliceerd op 07 juni 2019 om 10.27 uur

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee bezoekers van de commissievergadering van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zijn donderdagavond aangehouden door de politie. De mannen verstoorden de vergadering. Nadat ze uit de raadzaal waren gezet, ontstond er bij het gemeentehuis een handgemeen.

Het voorval gebeurde tijdens het debat over het Spoorbos (Loefzijde) in Boskoop. Toen raadslid Bas van Polanen aankondigde dat VVD voorstander is van bouwen in het Spoorbos, lieten de mannen zich gelden. De vergadering werd vervolgens minutenlang geschorst en de beveiliging kwam erbij.

Wethouder Gerard van As probeerde tijdens de schorsing tevergeefs duidelijk te maken aan de mannen dat het niet de bedoeling is om op deze manier de vergadering te verstoren. 'Zo werkt het hier niet', riep van Van As.

Geweld en bedreiging

Het gaat om twee mannen van 55 jaar uit Boskoop. Voor het gemeentehuis vroeg de gealarmeerde politie hen om hun legitimatiebewijs. Hierop reageerden zij beiden agressief en weigerden zij zich te legitimeren, meldt de politie. De mannen werden gearresteerd nadat zij zich met geweld verzetten tegen hun aanhouding. De agent werd ook bedreigd. De mannen zijn uiteindelijk aangehouden voor onder meer het verstoren van de openbare orde, het bedreigen van een ambtenaar in functie en voor openbare dronkenschap.

Ook burgemeester Liesbeth Spies heeft gereageerd: 'Het is goed dat in een openbare commissievergadering ruimte is voor insprekers en inwoners hun mening kunnen geven, maar dat moet wel volgens de orde van de vergadering gebeuren. Degenen die zich daar niet aan houden, worden uit de vergadering verwijderd. Wij kunnen dit gedrag in het gemeentehuis niet tolereren. Dit maakt dat beide heren een waarschuwing krijgen en bij herhaling hen de toegang tot het gemeentehuis wordt ontzegd.'

Spoorbos lijkt gered

Het debat ging of er wel of geen elf nieuwe huizen gebouwd mogen worden in het Spoorbos. Wethouder Van As (Nieuw Elan), die een voorstel deed om elf woningen te bouwen en het Spoorbos openbaar toegankelijk te laten, ziet zijn voorstel aan de gemeenteraad als een compromis. 'Er zijn vanuit de oude gemeente Boskoop verwachtingen geschept richting projectontwikkelaar Terre Nova', vertelde wethouder Van As tweeënhalve week geleden. 'Die rechten en plichten hebben wij als gemeente Alphen overgenomen bij de fusie.'

Om die reden zegt Van As zich, in navolging van zijn voorganger Tseard Hoekstra (VVD), verantwoordelijk te voelen om tot een oplossing te komen voor de projectontwikkelaar. Volgens Van As waren er aanvankelijk ongeveer tachtig woningen beoogd. Eind juni beslist de gemeenteraad of de woningbouw wel of niet door mag gaan. 'Dat wordt het finalebesluit. Zegt de gemeenteraad nee, dan komt er geen woningbouw', belooft Van As. Het gebied heeft op dit moment geen woonbestemming.

En eind juni zal de gemeenteraad beslissen om niet in te stemmen met woningbouw in het Spoorbos, werd donderdagavond duidelijk tijdens de commissievergadering. Het verzet van omwonenden is groot en een meerderheid van de gemeenteraad wil daar naar luisteren. Een voorstel om tot ruilkaveling te komen, haalde het niet. Van As wil deze maand duidelijkheid scheppen en niet nog eens naar mogelijkheden zoeken: het wordt bouwen of niet.

advertentie advertentie