Villa van Teylingen in Boskoop is nu gemeentelijk monument

BOSKOOP - Het kenmerkende landhuis aan de Koninginneweg in Boskoop, beter bekend als Villa van Teylingen, is aangewezen als gemeentelijk monument. De sloop van het gebouw, die eerder tot de mogelijkheden behoorde bij de herontwikkeling van het gebied, is daarmee definitief afgewend.

Het landhuis is eigendom van Leyten Vastgoedontwikkeling BV. Dit jaar diende dat bedrijf een sloopmelding in bij de gemeente maar die is, in afwachting van het al dan niet aanwijzen van het pand als gemeentelijk monument, geweigerd. Leyten Vastgoedontwikkeling heeft vervolgens een zienswijze ingediend en laten weten niet mee te werken aan de aanwijzing tot monument en daar bezwaar tegen in te dienen. Villa van Teylingen als monument bestempelen zou de belangen van het bedrijf schaden.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders, onder meer op advies van de onafhankelijke Erfgoedcommissie, besloten om het landhuis aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Idee voor theehuis

Een groep lokaal betrokken initiatiefnemers heeft eerder een voorstel voor herbestemming van het pand ingediend. Zij hebben het idee om er een theehuis in te realiseren. Na overleg met de gemeente is hen geadviseerd om contact op te nemen met de eigenaar van het pand. Volgens de gemeente is het contact tussen hen inmiddels gelegd.

Lees ook: Plannen voor Centrum Zuid in Boskoop worden uitgewerkt zonder ontwikkelaar Leyten