Alphen ‘blij verrast’ over ommezwaai provincie: bebouwen Gnephoek mag nu wél

Foto: Jurjen Westra
Foto: Mike Mourits

ALPHEN AAN DEN RIJN - Groot was de verbazing in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Dat de Gnephoekpolder als mogelijke woningbouwlocatie werd benoemd in het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland, zag het Alphens college van burgemeester en wethouders niet aankomen. 'Ik was blij verrast', reageert wethouder Gerard van As (Nieuw Elan).

Jarenlang dwarsboomde provinciegedeputeerde Anne Koning (PvdA) bouwplannen voor de Gnephoek. Maar nadat in oktober een rapport van de als mediator aangestelde Wim Kuijken verscheen, besloot woonminister Hugo de Jonge (CDA) het advies van de oud-topambtenaar over te nemen en daarmee Zuid-Holland zwaar onder druk te zetten.

Kuijken constateerde dat de grond in het Alphense poldergebied rijp is voor 5500 nieuwe woningen. Dat is ongeveer de helft van het aantal dat Van As zou willen bouwen, maar gezien het decennialange gesteggel tussen gemeente en provincie is de nieuwe opening een flinke opsteker voor de wethouder.

125 hectare voor huizenbouw

In het begin deze week gepresenteerde coalitiekoord van Gedeputeerde Staten is te lezen dat er in Zuid-Holland twee 'grote buitenstedelijke bouwlocaties' in aanmerking komen voor de bouw van extra woningen: Gnephoek en Sliedrecht-Noord. Mits wel wordt voldaan aan de randvoorwaarden waarover het Rijk, provincie en gemeente afspraken hebben gemaakt.

De provinciale coalitie van BBB, CDA, PvdA, GroenLinks en VVD vindt dat maximaal 125 hectare van de Gnephoek benut mag worden voor huizenbouw. De rest van het poldergebied blijft 'open', met minstens 50 hectare voor natuur, groen en recreatie. 'Er is door deze coalitie een positieve grondhouding ten opzichte van bouwen in de Gnephoek', laat een provinciewoordvoerder weten.

'We zijn op de goede weg'

'In wezen is de knoop doorgehakt met dit coalitieakkoord', trekt de Alphense wethouder Van As alvast zijn eigen conclusie. 'Zoals het er nu naar uitziet, ga ik ervan uit dat alles op deze manier wordt uitgewerkt in een masterplan. We zijn dus op de goede weg. Ik ben bijzonder blij dat dit nu een keer handen en voeten gaat krijgen.'

Begin dit jaar is een gemeentelijk onderzoek gestart, dat duidelijk moet maken hoe 5500 huizen in de Gnephoek gebouwd kunnen worden. Op dit moment worden de 'puntjes op de i gezet', legt projectleider Peter Klompen uit. 'We hebben gekeken naar bodem en water. Daarnaast hebben we in beeld gebracht wat de effecten zijn op het omliggende wegennet, en welke maatregelen er nodig zijn om die op te lossen.'

Vergroten van biodiversiteit

Ook aan de provinciale voorwaarde om ruim baan te blijven geven aan de natuur, wordt volgens hem voldaan. 'We willen vooral inzetten op het vergroten van de biodiversiteit', kondigt Klompen aan. Op vrijdag 7 juli moeten de eerste onderzoekresultaten bij het provinciebestuur liggen. Vervolgens hoopt de gemeente Alphen aan het eind van dit jaar alle stukken af te hebben voor de besluitvorming bij Gedeputeerde Staten.

Wanneer er daadwerkelijk een schop in de grond gaat, is voorlopig nog niet duidelijk. Van As: 'Dat zal nog wel een paar jaar duren, denk ik. Maar dat is niet erg. Als we maar weten dat we ervoor kunnen gaan, en de zaak dan in goede banen kan worden geleid. Dan kunnen we, parallel aan het binnenstedelijk bouwen, werkelijk voldoen aan de woonwensen van onze burgers.'

Lees ook: Inbreien of uitdijen: hoe heilig zijn de randen van het Groene Hart?

Bekijk hieronder interviews met wethouder Gerard van As en projectleider Peter Klompen.