Drie varianten over voor noordelijke ontsluiting Boskoop: definitief geen aquaduct

BOSKOOP - Dat er een noordelijke ontsluiting van Boskoop moet komen, daar zijn de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland het wel over eens. Hoe die ontsluiting eruit komt te zien, dat is de grote vraag. Beter Bereikbaar Gouwe, waarin drie gemeenten en de provincie samen optrekken, hebben nu nog drie varianten op tafel liggen. Een extra brug over de Gouwe behoort nog tot de mogelijkheden, een aquaduct niet.

De varianten W20-1 en W20-2 omvatten een nieuwe weg richting Alphen aan den Rijn, tussen de spoorlijn en de Gouwe. Daarbij sluit de W20-1 aan ter hoogte van het Jagerspad in Boskoop, de W20-2 gaat onder het spoor door en sluit dan aan op de Burgemeester Smitweg in Hazerswoude-Dorp.

Eerder lag er nog een andere variant op tafel, waarbij er een weg dwars door het Zaanse Rietveld aangelegd zou worden. Die zogeheten W20-3 kon rekenen op felle kritiek van bewoners en belanghebbenden in het gebied. 'W20-3 is er uit gevallen en die komt niet meer terug', bevestigt Frederik Zevenbergen (VVD), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Aquaduct veel te duur

Op aandringen van de gemeente Alphen is er nog een derde variant toegevoegd: de W20-3+ variant. Daarbij wordt er een nieuwe weg aangelegd vanaf de Burgemeester Smitweg, die gaat onder het spoor door en sluit dan ergens aan op een brug over de Gouwe. 'Dit zijn de varianten, daarbinnen zit de oplossing. Welke het wordt, de toekomst zal het uitwijzen', zegt Van Velzen. 'Ik hoop dat de oeververbinding daar een hele hoge eindpositie gaat halen en dat is ook mijn verwachting.'

Hoewel de wethouder het woord oeververbinding nog regelmatig in de mond neemt en het ook meermaals terugkomt in de documenten van Beter Bereikbaar Gouwe, is de kans op een nieuw aquaduct onder de Gouwe verkeken. 'Het is duidelijk dat een aquaduct in investeringslast veel en veel duurder is. Daarvan heeft de gedeputeerde gezegd: daar begin ik niet aan, want ik kan hem toch nooit betalen', zegt Van Velzen.

Wie dan nog de hoop heeft dat het mogelijk gaat om een vaste brug die niet open hoeft voor het scheepvaartverkeer, wordt waarschijnlijk teleurgesteld. Volgens de gedeputeerde is het aannemelijk dat een relatief lage brug met beweegbaar brugdek als eerste tot de (financiële) mogelijkheden behoort.

Bodegravenboog

Tijdens de presentatie van het overgebleven pakket aan maatregelen viel het woord Bodegravenboog veelvuldig. Een nieuwe aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven, die voor een betere doorstroming van het verkeer moet zorgen. Toch is het uiteindelijk aan het Rijk om hier een besluit over te nemen, niet de provincie of de gemeenten.

'Het Rijk heeft al die beslissingen even op pauze gezet, want het kabinet is demissionair. Er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet met nieuwe budgetten', zegt gedeputeerde Zevenbergen. Er loopt nog wel een onderzoek naar mogelijke maatregelen op die locatie. 'Over de A12 van Utrecht naar Gouda, om daar een strook bij te pakken. Daar zit ook de aansluiting van de N11 bij, de Bodegravenboog. Dat onderzoek loopt gewoon door en ik hoop dat een nieuw kabinet daar snel over kan beslissen.'

Zevenbergen erkent dat de Bodegravenboog van enorm belang is voor het gehele maatregelenpakket. 'Stel nou dat - en ik hoop het niet, laten we dat duidelijk stellen - dat de Bodegravenboog nog een paar jaar moet wachten van het kabinet, dan gaan we wel door met de maatregelen die we kunnen nemen. Want de bewoners en de leefbaarheid in het gebied, die vragen er gewoon om dat we wat gaan doen.'