Elektriciteitsnet bereikt limiet: geen nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers

Gepubliceerd op 05 februari 2020 om 16.53 uur

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Op steeds meer plekken in Nederland raakt het elektriciteitsnet vol. Oorzaak van die knelpunten is de snelgroeiende vraag van onder andere zonneparken, datacenters en glastuinbouw. Ook in een gedeelte van de gemeente Alphen aan den Rijn is de limiet van het elektriciteitsnet bijna bereikt.

Volgens nutsbedrijf Liander gaat het om het gebied van Hazerswoude-Dorp, Alphen aan den Rijn (ten zuiden van de N11) en Boskoop. Op dit moment is het voor het nutsbedrijf niet mogelijk om te voldoen aan nieuwe aanvragen van zogeheten grootverbruikers. Voor deze – veelal grote – ondernemingen is nog een aantal jaren geen plek. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld zonneparken en -daken die elektriciteit terugleveren aan het net.

Nieuwe woningen in het gebied kunnen nog wel van stroom worden voorzien. 'Nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, veelal nieuwe woningen, zullen wel op het net worden aangesloten', meldt een woordvoerder van Alliander, waar Liander onder valt.

Wachttijden lopen op

Om de beperkte capaciteit op te lossen investeert het nutsbedrijf in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit jaar trekt Liander daar alleen al 882 miljoen euro voor uit. 'Uitbreiding kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten', meldt Liander. 'Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici.' De wachttijden voor de netuitbreidingen lopen daardoor op.

Voor het gebied van Hazerswoude-Dorp, Alphen aan den Rijn (ten zuiden van de N11) en het westen van Boskoop dient het middenspanningsnet aangepast en verzwaard te worden. Naar verwachting moet dat eind 2022 gebeurd zijn. Om bedrijven op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp enige ruimte te geven om verder te groeien, wordt een deel van de regio Boskoop aangesloten op een verdeelstation in Alphen aan den Rijn. Dat moet aan het eind van dit jaar gerealiseerd zijn.

Lees ook: Alphen aan den Rijn gaat voor aardgasvrije wijken in 2050

Voor de rest van de Boskoopse regio zijn andere maatregelen nodig. 'De problematiek is vergelijkbaar. Echter, Boskoop is onderdeel van het verdeelstation in Zevenhuizen', legt de woordvoerder uit. 'Door de grote afstand, gecombineerd met de vele terugleveraanvragen in dit gebied, vallen de spanningsvariaties van drie routes niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen.'

Om dit probleem op te lossen wordt in Boskoop een nieuw regelstation gebouwd, dat de spanningskwaliteit weer op peil moet brengen. Alliander wil dit medio 2022 gerealiseerd hebben. 'Hierdoor kunnen de bekende plannen in het gebied Boskoop, met betrekking tot teruglevering, gefaliciteerd worden.'

'Dit is pas het begin'

LTO Noord, de vereniging van en voor agrarische ondernemers, zegt blij te zijn met de inspanningen van het nutsbedrijf. Tegelijkertijd verwacht de vereniging dat er nog veel grotere bedragen nodig zijn om de problemen op te lossen. 'Dit is pas het begin van een enorme operatie', zegt Erwin Haveman, beleidsadviseur bij LTO Noord.

'Door de beperkte netcapaciteit komt het steeds vaker voor dat ondernemingen die willen investeren in duurzame energie, hun plan moeten aanhouden tot de infrastructuur is opgewaardeerd. Vooral in het landelijk gebied zijn dat flinke investeringen', aldus Haveman. ‘Niet alleen vanwege de bouw van transformatorstations om de energie te bundelen, maar ook omdat de bekabeling vaak niet volstaat om teruglevering van energie mogelijk te maken.’

Boskoop is volgens hem één van de regio's in Zuid-Holland die er, in negatieve zin, echt uitspringt. 'In de andere delen van het gebied dat Liander beschrijft zitten ook agrarische ondernemers, maar die hebben minder hinder ondervonden van de netcapaciteit. Verschillende daken zijn daar belegd met panelen, worden belegd of kunnen niet worden benut in de komende jaren. In Boskoop zien we duidelijk dat er geen enkel zonnepaneel meer bijkomt.'

Lees ook: Voorlopig nog geen uitsluitsel over mogelijk nieuwe windturbines

advertentie advertentie