Voorstel ‘cultuurpaleis’ in Oude Raadhuis aangenomen: ‘De vaart moet erin blijven’

Het Oude Raadhuis in het Alphense Burgemeester Visserpark Foto: Michel Looyenstein

ALPHEN AAN DEN RIJN – Het idee van een cultureel maatschappelijk centrum in het Oude Raadhuis valt in de smaak. De Alphense gemeenteraad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel van CDA-gemeenteraadslid Winfried Ponsioen. Een raadswerkgroep zal, samen met het college, het voorstel verder uitwerken en de vaart erin houden.

Achterstallig onderhoud, lekkages en asbest behoren tot de huidige status van het pand in het Burgemeester Visserpark in Alphen aan den Rijn. Daar moet volgens de gemeenteraad zo snel mogelijk verandering in komen. Het voorstel voor een ‘cultuurpaleis’ is aangenomen, wat inhoudt dat het monumentale pand een plek biedt aan onder meer kunst, muziek, cursusruimte voor theater, kinderopvang, horeca, de volksuniversiteit en een trouwlocatie.

Een raadswerkgroep is nu betrokken bij het verder uitwerken van het voorstel. ‘In de gemeenteraad zitten mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij dit gebouw en hier en daar ook wel expertise hebben om bij dit alles te helpen’, aldus raadslid Ponsioen. ‘Om ervoor te zorgen dat de vaart erin blijft, hebben we besloten om vanuit de raad een werkgroep te starten. Veel raadsleden dragen het gebouw een warm hart toe. Zij willen echt dat dit pand een goede herbestemming krijgt.’

Aan de slag

Dat er snel moet worden gehandeld, vindt ook raadslid René Driesen van GroenLinks van groot belang. Hij heeft dan ook een motie ingediend waarin hij het college vraagt om met een voorstel te komen voor het starten van mogelijke herstelwerkzaamheden en een bijbehorend budget beschikbaar te stellen. ‘Als we blijven wachten tot er een klap op komt en het financiële plaatje rond is, zit je alweer rond de maand juni’, zegt Driesen.

‘Als we steeds maar blijven wachten, wordt het gebouw daar niet veel beter van. Bovendien ga je dan zien dat je op termijn meer geld kwijt bent. Als we nu al aan de slag gaan met het oplossen van de problemen, zoals het verwijderen van asbest en het verhelpen van lekkages, wordt het gebouw ook aantrekkelijker voor de instellingen die in het pand zullen trekken.’

Participatie

Ook raadslid Nico de Jong van Lokaal Belang Alphen is van mening dat er snel moet worden gestart met de herstelwerkzaamheden: ‘Een aantal verenigingen is nu al te vinden in het Oude Raadhuis, waarvan je de veiligheid moet waarborgen. We willen niet dat het pand straks een bodemloze put is, waarnaar we alleen maar onderzoek blijven doen en steeds geld in blijven pompen.’

‘Ik wil het plan van het ‘cultuurpaleis’ zeker steunen, maar de eigen inwoners die deskundig zijn op dit gebied, moeten hier ook bij betrokken worden’, voegt De Jong toe. ‘Het betrekken van de eigen inwoners is nodig, zodat er op het gebied van participatie een gedragen keuze kan worden gemaakt. Het waarborgen van de veiligheid is stap één; op de langere termijn kunnen we pas samen met de inwoners en stakeholders een gedragen keuze maken.’

Lees ook: ParkVilla en restaurant in oude raadhuis Burgemeester Visserpark? ‘Ik denk dat je dan goed bezig bent’

Luister hier naar de interviews van politiek verslaggever Hans van den Akker: