Parkeerbeleid aangepast na protesten, gekibbel in gemeenteraad: ‘Een soort soap’

Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na hevige protesten van boze centrumbewoners gaat de Alphense gemeenteraad nu alsnog overstag: het betaald parkeren in de avonduren moet zo snel mogelijk worden geschrapt. Daarmee maakt de coalitie, en dus ook het college, een opmerkelijke ommezwaai. 'Dit is de politiek onwaardig.'

Al sinds het nieuwe parkeerbeleid na de jaarwisseling is ingevoerd, verzetten bewoners van het stadshart zich ertegen. Ze voerden een protestactie in het gemeentehuis en een petitie werd pakweg 1500 keer ondertekend. Maar het college van burgemeester en wethouders hield steeds voet bij stuk: er zou geen reden zijn om het parkeerbeleid aan te passen.

Begin deze maand zei Relus Breeuwsma (CDA), de verantwoordelijke wethouder, nog meer tijd nodig te hebben om het beleid bij te stellen. Amper een week later komt hij daar al van terug, nota bene door een draai van de vier coalitiefracties. In de raadsvergadering kwamen zij donderdagavond namelijk met een motie, waarmee centrumbewoners niet meer hoeven te betalen om 's avonds te parkeren op straat.

Bezig met zwartboek

Dat zette kwaad bloed bij vier oppositiepartijen, die op 24 november én 30 maart voor dezelfde aanpassing hadden gepleit. Hun voorstel werd in beide gevallen van tafel geveegd. Groot was dan ook de verbazing dat Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 nu met zo goed als dezelfde motie op de proppen kwamen. Niet in de laatste plaats bij centrumbewoners, die bezig zijn met het maken van een zwartboek over het huidige parkeerbeleid.

Het leidde tot een kolderieke situatie, waarbij twee verschillende fractiegroepjes vrijwel dezelfde motie aankondigden. 'Het begint langzamerhand een soort Alphense soap te worden', stelt Ank de Groot van RijnGouweLokaal, die steeds het voortouw heeft genomen bij het indienen van de voorgaande moties. 'De wijze waarop dit spelletje is gespeeld, vind ik de politiek onwaardig.'

Bijsturing maken

Evon Zevenbergen erkent namens Nieuw Elan dat de vele negatieve reacties van centrumbewoners hebben bijgedragen tot de ommezwaai van zijn partij. Maar daarentegen ontkent hij tegen het beleid van Breeuwsma in te gaan. 'Wij steunen de wethouder, maar we hebben een politieke afweging gemaakt', benadrukt Zevenbergen. 'We vinden het nu tijd om een bijsturing te maken.'

'Dit is toch een overwinning voor ons' - Nel Schouten, initiatiefneemster parkeerprotest

Over beide moties hoefde na wat moddergooien over en weer uiteindelijk niet gestemd te worden, omdat de wethouder heeft toegezegd op korte termijn met een aanpassing van het parkeerbeleid te komen. Bewoners van het stadshart kunnen daardoor hun auto vanaf 18.00 uur weer gratis neerzetten op straat, behalve tijdens koopavonden.

'Brede steun'

'Ik zie dat er brede steun in de raad is om op een onderdeel van het beleid tot een aanpassing te komen. En eerlijk gezegd denk ik dat het momentum daarvoor het juiste is', verklaart Breeuwsma zijn knieval. Hij voegt eraan toe dat hij zijn 'uiterste best' zal doen om nog voor de raadsvergadering van donderdag 6 juli - de laatste voor het zomerreces - de parkeerverordening te wijzigen.

Nel Schouten, initiatiefneemster van het protest, vertelt dat ze 'voorlopig tevreden' is met de aangekondigde afschaffing van het betaald parkeren in de avonduren. Wel wil ze dat de parkeertarieven worden verlaagd en dat er een verbeterde parkeerapp komt. 'Dit is toch een overwinning voor ons', zegt ze. Of het zwartboek nog aan de raad wordt overhandigd, weet ze nog niet. 'Wat erin staat, houden we nog even geheim.'

Lees ook: Steekterweg in opstand tegen komst Oekraïners: ‘Nog meer opvang? Dat steekt!’